Ημερήσια Διάταξη

Προβολή 181 - 210 από 918
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Π.χ., 23/07/2024
Π.χ., 23/07/2024
Συνεδρίαση Θέματα συνεδρίασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
13
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/03/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
4
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: 1η...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/02/2015 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
7
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/02/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
39
Θέμα: Προέλεγχος- σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/10/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
4
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Σ.Α.Τ.Α. ΣΧΟΛΕΙΩΝ...
Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 07/02/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
9
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/02/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
13
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΄Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/04/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
18
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/05/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
47
Θέμα: Ειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια: «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
Θέμα:...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/11/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
25
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/06/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
49
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 48ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/12/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
7
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 6η / 2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/03/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
21
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/06/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
29
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/07/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
23
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 170/2013 ΑΠΟΦ. Ο.Ε...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/06/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
41
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/10/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
19
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 18/05/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
10
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 9/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/03/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
44
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/11/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
35
Θέμα: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/10/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
48
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/11/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
19
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 18/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/05/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
11
Θέμα: ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 13/03/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
27
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 22/07/2016 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
39
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 38ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 09/11/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
2
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/01/2015 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
4
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/01/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
4
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/01/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
28
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 26/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/07/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
39
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 38/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/10/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις

Σελίδες