Ημερήσια Διάταξη

Προβολή 211 - 240 από 918
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Π.χ., 15/07/2024
Π.χ., 15/07/2024
Συνεδρίαση Θέματα συνεδρίασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
36
Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 395/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τετ, 14/10/2015 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
43
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/10/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
18
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 17/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/05/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
42
Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 04/11/2016 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
38
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τετ, 05/11/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
41
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 25/10/2013 - 11:00 περισσότερα αποφάσεις
44
Θέμα: Περί «Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)»
Θέμα:...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/11/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
40
Θέμα 1ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 39ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα 2ο:...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/09/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
44
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 29/12/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
1
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο...
Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 14/01/2016 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
16
Θέμα: Eξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια οικολογικών δερμάτινων κουτιών με φωτογραφικές...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/05/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
20
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα:...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/06/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
1
Θέμα: ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 18/01/2013 - 13:00 περισσότερα αποφάσεις
6
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠΗ
Θέμα...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/02/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
13
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τετ, 04/04/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
52
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 51ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 04/12/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
14
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τετ, 29/04/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
19
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/05/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
25
Θέμα: Έγκριση της με αρ. 24/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης...
Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 02/07/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
14
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΄Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 18/04/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
28
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 26ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2015 - 11:00 περισσότερα αποφάσεις
15
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/04/2013 - 11:00 περισσότερα αποφάσεις
22
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/05/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
20
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΩΠΗΣ
Θέμα...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/05/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
3
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/01/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
20
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/05/2017 - 09:00 περισσότερα αποφάσεις
33
Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
40
Θέμα: Aναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/11/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
38
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 13/09/2012 - 13:00 περισσότερα αποφάσεις
15
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 15/04/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις

Σελίδες