Ημερήσια Διάταξη

Προβολή 241 - 270 από 918
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Π.χ., 24/07/2024
Π.χ., 24/07/2024
Συνεδρίαση Θέματα συνεδρίασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
30
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΩΝ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/07/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
26
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/07/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
13
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 1ο...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/04/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
21
Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : "ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΦΟΥ ΜΙΧΑΗΛ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/05/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
14
Θέμα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 16-3-2017 ΜΕ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 15554/17-3-2017 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 30/03/2017 - 13:00 περισσότερα αποφάσεις
33
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 31/2016 ΤΑΚΤΙΚΗ...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 02/09/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
19
Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για Aναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/05/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
37
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
Θέμα: 3η...
Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 23/10/2014 - 12:10 περισσότερα αποφάσεις
37
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/09/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
34
Θέμα: Καθορισμός τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο   έτους 2018
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/10/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
49
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΩΝ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/12/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
42
Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 04/11/2016 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
7
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/02/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
36
Θέμα: Αποδοχή δωρεάς ποσού 10.167,36 ευρώ από το Ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/09/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
21
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 20/ 2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/05/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
42
Θέμα: Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου, έτους Λαμιέων οικονομικού έτους...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/12/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
8
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/02/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
49
Θέμα: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/12/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
40
Θέμα 1ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 39ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα 2ο:...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/09/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
31
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 07/09/2015 - 09:00 περισσότερα αποφάσεις
45
Θέμα: Εγκριση της αριθ. . 17/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης (ΑΔΑ: ΨΝΗΞΟΕΦΥ-...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/11/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
5
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/01/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
27
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τετ, 25/06/2014 - 11:30 περισσότερα αποφάσεις
11
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/04/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
16
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/04/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
52
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 51ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 04/12/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
31
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 30/2016 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/08/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
17
Θέμα: Aναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/05/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
35
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Θέμα: ΕΚ ΝΕΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/09/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
19
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/05/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις

Σελίδες