Ημερήσια Διάταξη

Προβολή 751 - 780 από 918
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Π.χ., 24/07/2024
Π.χ., 24/07/2024
Συνεδρίασηφθίνουσα ταξινόμηση Θέματα συνεδρίασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
31
Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/08/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
32
Θέμα: Ετήσιος προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού έτους 2021 (καταληκτική...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 14/08/2020 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
32
Θέμα: Προέλεγχος απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018
Θέμα:...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/10/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
32
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 30ης...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/09/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
32
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ, ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ...
Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 25/08/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
32
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 13/08/2018 - 09:00 περισσότερα αποφάσεις
32
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΣΚΗΣΗ ή ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/07/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
32 Οικονομική Επιτροπή Παρ, 21/07/2017 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
32
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 31/07/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
32
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/09/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
33
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: 2Η ΕΚ ΝΕΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/09/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
33
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 31/2016 ΤΑΚΤΙΚΗ...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 02/09/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
33
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019
Θέμα:...
Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2018 - 15:00 περισσότερα αποφάσεις
33
Θέμα: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή
Θέμα:...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/10/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
33
Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
33
Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 27/08/2018 - 09:00 περισσότερα αποφάσεις
33
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 32ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 18/09/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
33
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/07/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
33
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ AΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/07/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
34
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου...
Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/09/2020 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
34
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 207/2012 ΑΠΌΦΑΣΗΣ Ο.Ε...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 10/08/2012 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
34
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚAΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 31/07/2017 - 14:00 περισσότερα αποφάσεις
34
Θέμα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ...
Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2018 - 16:00 περισσότερα αποφάσεις
34
Θέμα: ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/09/2014 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
34
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/09/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
34
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 05/09/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
34
Θέμα: Καθορισμός τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο   έτους 2018
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/10/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
34
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/09/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
34
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 33ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/09/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
35
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 34/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 10/09/2018 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις

Σελίδες