Ημερήσια Διάταξη

Προβολή 811 - 840 από 918
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Π.χ., 24/07/2024
Π.χ., 24/07/2024
Συνεδρίασηφθίνουσα ταξινόμηση Θέματα συνεδρίασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
38
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τετ, 05/11/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
38
Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/09/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
38
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/10/2016 - 14:00 περισσότερα αποφάσεις
38
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 13/09/2012 - 13:00 περισσότερα αποφάσεις
39
Θέμα: Προέλεγχος- σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/10/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
39
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 87/01-03-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ -...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 14/10/2016 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
39
Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/10/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
39
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ
Θέμα...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/09/2012 - 13:00 περισσότερα αποφάσεις
39
Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα: «Παγκόσμια ημέρα για την...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/11/2019 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
39
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 38ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/09/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
39
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 38/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/10/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
39
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 38ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 09/11/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
39
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/11/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
40
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 39ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
40
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 39ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/10/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
40
ΘΕΜΑ: Αλλαγή χώρου διεξαγωγής συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 12/10/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
40
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/09/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
40
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/11/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
40
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 38/2016 ΤΑΚΤΙΚΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τετ, 19/10/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
40
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/10/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
40
Θέμα: Aναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/11/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
40
Θέμα 1ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 39ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα 2ο:...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/09/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
41
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/12/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
41
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 40η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/10/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
41
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/10/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
41
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποπερατώσεις νεκροταφείων...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/12/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
41
Θέμα:Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση – διοργάνωση «1ο Τουρνουά Volley – ball Ανδρών (...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/10/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
41
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 25/10/2013 - 11:00 περισσότερα αποφάσεις
41
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 40ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 22/10/2018 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
41
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 29/09/2017 - 14:00 περισσότερα αποφάσεις

Σελίδες