Ημερήσια Διάταξη

Προβολή 811 - 840 από 918
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Π.χ., 19/07/2024
Π.χ., 19/07/2024
Συνεδρίαση Θέματα συνεδρίασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
43
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 41η/2016 ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ 42η/2016 ΕΚΤΑΚΤΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/11/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
21
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/06/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
34
Θέμα: ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/09/2014 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
42
Θέμα: Αποδοχή ποσού 202.520,00 για κάλυψη μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
34
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/09/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
6
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/02/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
1
Θέμα: Eξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης για τον...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/01/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
40
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/11/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
49
Θέμα: Σύνταξη του σχεδίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2021 του Δήμου...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
10
Θέμα: Eξειδίκευση πίστωσης για την Τελετή Υποδοχής Ολυμπιακής Φλόγας Ολυμπιακών Αγώνων «...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/03/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
47
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 46ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/11/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
22
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/06/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
35
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 34ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/10/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
7
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΄Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/03/2015 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
13
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 1ο...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/04/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
21
Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : "ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΦΟΥ ΜΙΧΑΗΛ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/05/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
21
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα:...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/05/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
44
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 43ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
21
Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/06/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
29
Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ αριθ. 60/2020 διαταγής πληρωμής...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/07/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
37
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/09/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
37
Θέμα: ‘Eγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 3ο τρίμηνο έτους 2019 – εισήγηση...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/11/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
28
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 27ης ΣΥΜΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/07/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
10
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/03/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
18
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17ης) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/05/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
38
Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/09/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
31
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/08/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
44
Θέμα: Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2020 της Δημοτικής...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/12/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
38
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 37ης /2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/09/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
17
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα:...
Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/05/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις

Σελίδες