Ημερήσια Διάταξη

Προβολή 211 - 240 από 918
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Π.χ., 14/07/2024
Π.χ., 14/07/2024
Συνεδρίασηαύξουσα ταξινόμηση Θέματα συνεδρίασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
27
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/08/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
27
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019
Θέμα:...
Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/10/2018 - 18:30 περισσότερα αποφάσεις
27
Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/07/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
27
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 490/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ...
Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 - 18:30 περισσότερα αποφάσεις
27 Οικονομική Επιτροπή Παρ, 10/07/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
26
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/06/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
26
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/07/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
26
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017
Θέμα...
Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/10/2018 - 17:30 περισσότερα αποφάσεις
26
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/07/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
26
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/06/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
26
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/07/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
26
Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/07/2020 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
26
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016
Θέμα: ...
Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 21/12/2015 - 20:00 περισσότερα αποφάσεις
26
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η...
Οικονομική Επιτροπή Τετ, 15/07/2015 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
26
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 236/2013 Α.Ο.Ε.
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/06/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
26
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 25/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/07/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
25
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/06/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
25
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/06/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
25
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 23η /2016 ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ 24η/2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 07/07/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
25
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 24/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/06/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
25
Θέμα: Έγκριση της με αρ. 24/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης...
Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 02/07/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
25
Θέμα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ ΄ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 20/06/2014 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
25 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/12/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
25
Θέμα: ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
Θέμα: 11η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...
Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 21/12/2015 - 18:00 περισσότερα αποφάσεις
25 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/07/2015 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
25
Θέμα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ...
Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 26/09/2018 - 18:30 περισσότερα αποφάσεις
25
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/07/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
25
Θέμα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...
Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 04/12/2017 - 19:30 περισσότερα αποφάσεις
25
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/07/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
24
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...
Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 30/06/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις

Σελίδες