Δημοτικά Τέλη

Προβολή 241 - 260 από 267
Τέλοςφθίνουσα ταξινόμηση Περιοχή που αφορά Τέλος που αφορά Στοιχεία Χρέωσης Απευθύνεται Απόφαση
Τέλος Ύδρευσης Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δυο Βουνών Οικιακή παροχή 40,00 €
Ετήσιο
Δημότες Απόφαση 96/2007, Δήμου Γοργοποτάμου
Τέλος Ύδρευσης Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Γοργοποτάμου Οικιακή παροχή 40,00 €
Ετήσιο
Δημότες Απόφαση 96/2007, Δήμου Γοργοποτάμου
Τέλος Ύδρευσης Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Ζηλευτού Παροχή 130,00 € Δημότες Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου
Τέλος Ύδρευσης Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δυο Βουνών Κατανάλωση νερού από μέχρι 30 κυβικά 0,00 €/ κυβικό μέτρο
Κατά τη θερινή περίοδο, όταν υπάρχει έλλειψη νερού
Δημότες Απόφαση 96/2007, Δήμου Γοργοποτάμου
Τέλος Φύλαξης Οστών Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Δικαίωμα φύλαξης οστών στο νέο οστεοφυλάκιο για τον 1ο χρόνο 22,00 € Δημότες Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος Φύλαξης Οστών Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας Δικαίωμα φύλαξης οστών στο νέο οστεοφυλάκιο για κάθε επόμενο χρόνο 9,00 € Δημότες Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Αμουρίου Κατοικίες 0,80€/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Λιανοκλαδίου Καταστήματα, εργοστάσια και γενικά επαγγελματικούς χώρους 1,25 €/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 85/2008, Δήμου Λιανοκλαδίου
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Αμουρίου Καταστήματα, εργοστάσια και γενικά επαγγελματικούς χώρους 0,80€/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Παύλιανης, Παύλιανης Στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικίες κ.λ.π. 1,30€/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 3/2007, Κοινότητας Παύλιανης
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Μοσχοκαρυάς Κατοικίες 0,80€/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Παύλιανης, Παύλιανης Στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για καταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία, εργοστάσια κ.λ.π. 2,10€/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 3/2007, Κοινότητας Παύλιανης
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Μοσχοκαρυάς Καταστήματα, εργοστάσια και γενικά επαγγελματικούς χώρους 0,80€/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Λιανοκλαδίου Κατοικίες 1,10€/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Λιανοκλαδίου Καταστήματα, εργοστάσια και γενικά επαγγελματικούς χώρους 1,10€/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Ζηλευτού Κατοικίες 0,80€/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Ζηλευτού Καταστήματα, εργοστάσια και γενικά επαγγελματικούς χώρους 0,80€/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Στίρφακας Κατοικίες 1,15€/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Στίρφακας Καταστήματα, εργοστάσια και γενικά επαγγελματικούς χώρους 1,15€/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Λιανοκλαδίου Κατοικίες 1,25 €/ τ.μ. Δημότες Απόφαση 85/2008, Δήμου Λιανοκλαδίου

Σελίδες