Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Subscribe to Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις feed
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Updated: 3 years 3 months ago