Αστικό ΚΤΕΛ - Λίστα γραμμών συγκεκριμένης στάσης (Mobility)

Printer-friendly version
Είδος: 
Εξαγωγή σε: 

Περιγραφή:

Λίστα με γραμμές που περνάνε από μια συγκεκριμένη στάση.

Παρέχεται από το Αστικό ΚΤΕΛ Λαμίας.