Τροποποίηση τιμής ζώνης και συντελεστή παλαιότητας

Απαραίτητα δικαιολογητικά για αλλαγή τιμής ζώνης:

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο)
  2. Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος
  3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου
  4. Ε.Τ.Α.Κ.
  5. Οικοδομική άδεια

Απαραίτητα δικαιολογητικά για αλλαγή συντελεστή παλαιότητας:

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο)
  2. Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ
  3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου
  4. Οικοδομική άδεια

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ