Σημεία ενδιαφέροντος (Tourism, POIs)

Είδος:
Εξαγωγή σε:

Περιγραφή:

Λίστα με τα σημεία ενδιαφέροντος (POIs) του Δήμου Λαμιέων.

Για πλήρης επεξήγηση επισκεφτείτε το σύνδεσμο που ακολουθεί: http://citysdk.ist.utl.pt/api.html

Βιβλιοθήκες που έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για το service μπορείτε να βρείτε εδώ: http://citysdk.ist.utl.pt/libraries.html

Οπτική παρουσίαση των ανοιχτών δεδομένων: http://www.lamia.gr/el/tracker-poi-map

Παράμετροι:

  • limit ( = integer {ο αριθμός των εγγραφών που θα εμφανιστούν} )
  • offset ( = string {χαρακτήρας/λέξη/φράση που περιέχεται στο περιεχόμενο του άρθρου} )
  • category ( = string {λέξη κλειδί της κατηγορίας} )
  • tag ( = string {λέξη κλειδί της ετικέτας} )
  • complete ( = string {χαρακτήρας/λέξη/φράση που περιέχεται στην περιγραφή του άρθρου} )
  • minimal ( = συμπτυγμένη μορφή )
  • coords ( = συντεταγμένες του σημείου )

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ