Υπεραστικό ΚΤΕΛ - Λίστα στάσεων (με παραμέτρους) (Mobility)

Είδος:
Εξαγωγή σε:

Λίστα στάσεων με χρονική απόσταση για συγκεκριμένη γραμμή ή για συγκεκριμένη γραμμή και ημερομηνία με χρονική απόσταση ή λίστα γραμμών για συγκεκριμένη στάση και ημερομηνία.

Παράμετροι:

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ