Ερωτηματολόγιο

Στα πλαίσια της προσπάθειας του Δήμου Λαμιέων για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ζητούμε την εθελοντική συνεισφορά σας μέσω της συμπλήρωσης των διαθέσιμων ερωτηματολογίων.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα ενεργά ερωτηματολόγια.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ