Προφίλ χρηστών

Μέσα από τον ιστοχώρο του Δήμου κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα ή περισσότερα προφίλ από το ακόλουθα διαθέσιμα :

 • Δημότης
 • Επιχείρηση
 • Φοιτητής/Μαθητής
 • Σύλλογος
 • Ελεύθερος Επαγγελματίας
 • Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Αποκτώντας δυνατότητες αντίστοιχες με τις ιδιότητες κάθε προφίλ (π.χ. εγγραφή στον κατάλογο επιχειρήσεων εφόσον επιλέξετε προφίλ 'Επιχείρηση').

Για να αποκτήσετε προφίλ χρήστη :

 1. Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα πατώντας εδώ εφόσον είστε ήδη εγγεγραμένος, διαφορετικά πατήστε εδώ για να μάθετε την διαδικασία εγγραφής.
 2. Μέσα από το μενού του χρήστη επιλέξτε "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ"  →  "Επεξεργασία".
 3. Στο πλαίσιο 'Επιλέξτε Προφίλ Χρήστη' επιλέξτε το προφίλ που θέλετε και πατήστε αποθήκευση.
 4. Από το μενού του χρήστη επιλέξτε στο "ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ"  →  "(το προφίλ που επιλέξατε)".
 5. Στην σελίδα που εμφανίζετε πατήστε στην επιλογή 'Επεξεργασία'.
 6. Συμπληρώστε τουλάχιστον τα απαιτούμενα πεδία (αυτά που έχουν δίπλα το κόκκινο αστεράκι) και πατήστε αποθήκευση.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ