Δημοτικό Συμβούλιο

25η/2020 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Monday, 28 December, 2020 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
25η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

23η/2020 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Wednesday, 16 December, 2020 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
23η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

22η/2020 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Wednesday, 16 December, 2020 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
22η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Απόφαση 255 (19ης Συν. Δ.Σ. 2020)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Monday, 26 October, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
19η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
255η απόφαση
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος

Απόφαση 256 (19ης Συν. Δ.Σ. 2020)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Monday, 26 October, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
19η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
256η απόφαση
Έγκριση χορήγησης βραβείων αριστείας μαθητών 3ου ΓΕΛ-ΜΟΥΣΤΑΚΙΟΥ «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ» Αυτοτελούς Διαχείρισης.

Απόφαση 257 (19ης Συν. Δ.Σ. 2020)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Monday, 26 October, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
19η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
257η απόφαση
Καθορισμός τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019

18η/2020 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Monday, 12 October, 2020 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
18η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Απόφαση 226 (17ης Συν. Δ.Σ. 2020)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Wednesday, 30 September, 2020 - 19:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
17η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
226η απόφαση
Ενημέρωση - συζήτηση επί των προθέσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για ενδεχόμενη εγκατάσταση νέου Κέντρου Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων στις Θερμοπύλες

Απόφαση 227 (17ης Συν. Δ.Σ. 2020)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Wednesday, 30 September, 2020 - 19:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
17η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
227η απόφαση
Σύσταση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου: ΄Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου΄

Pages