Για επιχειρήσεις

Home› Για επιχειρήσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία: 
Wed, 30/12/2020 to Wed, 13/01/2021
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
53068
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Tue, 29/12/2020
Αριθμός Μελέτης: 
24/2020

Ανακοίνωση για πρόσληψη ΥΕ Εργατών Καθαριότητας - Συνοδών Απορριμματοφόρων - Covid-19

Ημερομηνία: 
Thu, 03/09/2020 to Tue, 08/09/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
34163
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Thu, 03/09/2020
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
6ΞΘΥΩΛΚ-82Α