Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 1 - 20 από 680
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Επιλέξτε το είδος της προκήρυξης
E.g., 14/04/2024
E.g., 14/04/2024
E.g., 14/04/2024
E.g., 14/04/2024
Α/Α Τίτλος Κατάσταση Ημερομηνία
1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Πρωτόκολλο: 53068 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 24/2020
[Κλειστή] Δημοσ.: Wed, 30/12/2020
Λήξη: Wed, 13/01/2021
2 Μηχανολογικού Εξοπλισμού (απορριμματοφόρων κλπ) 
Πρωτόκολλο: 50661 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 21
[Κλειστή] Δημοσ.: Tue, 29/12/2020
Λήξη: Fri, 15/01/2021
3 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 
Πρωτόκολλο: 52388 | 2020 
Α.Δ.Α.: 6ΔΤΙΩΛΚ-93Ο
[Κλειστή] Δημοσ.: Tue, 29/12/2020
Λήξη: Sun, 24/01/2021
4 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών 
Πρωτόκολλο: 52821 | 2020 
Α.Δ.Α.: ΩΓ5ΚΩΛΚ-ΖΧΧ
[Κλειστή] Δημοσ.: Mon, 28/12/2020
Λήξη: Tue, 05/01/2021
5 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» 
Πρωτόκολλο: 51403 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 27
[Κλειστή] Δημοσ.: Thu, 17/12/2020
Λήξη: Tue, 12/01/2021
6 Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου 
Πρωτόκολλο: 51408 | 2020 
Α.Δ.Α.: ΨΞΥΥΩΛΚ-Ι5Ν
[Κλειστή] Δημοσ.: Wed, 16/12/2020
Λήξη: Sat, 09/01/2021
7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ 
Πρωτόκολλο: 49543 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 50/20 
Α.Δ.Α.: ΨΣΑΜΩΛΚ-Φ9Β
[Κλειστή] Δημοσ.: Mon, 14/12/2020
Λήξη: Wed, 20/01/2021
8 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 
Πρωτόκολλο: 49544 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 22/20 
Α.Δ.Α.: ΨΩΩ8ΩΛΚ-ΑΦΡ
[Κλειστή] Δημοσ.: Mon, 14/12/2020
Λήξη: Wed, 20/01/2021
9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  
Πρωτόκολλο: 46039 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 72/20 
Α.Δ.Α.: Ω238ΩΛΚ-ΘΜ7
[Κλειστή] Δημοσ.: Tue, 24/11/2020
Λήξη: Mon, 21/12/2020
10 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
Πρωτόκολλο: 46037 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 66/20 
Α.Δ.Α.: ΨΧΙ2ΩΛΚ-532
[Κλειστή] Δημοσ.: Tue, 24/11/2020
Λήξη: Mon, 21/12/2020
11 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ 
Πρωτόκολλο: 47074 | 2020
[Κλειστή] Δημοσ.: Fri, 20/11/2020
Λήξη: Mon, 23/11/2020
12 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ 
Πρωτόκολλο: 47077 | 2020
[Κλειστή] Δημοσ.: Fri, 20/11/2020
Λήξη: Mon, 23/11/2020
13 Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Υπάτης 
Πρωτόκολλο: 44753 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 64 
Α.Δ.Α.: ΩΑ1ΓΩΛΚ-ΛΦΡ
[Κλειστή] Δημοσ.: Fri, 13/11/2020
Λήξη: Fri, 04/12/2020
14 Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Υπάτης 
Πρωτόκολλο: 44753 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 64 
Α.Δ.Α.: ΩΑ1ΓΩΛΚ-ΛΦΡ
[Κλειστή] Δημοσ.: Fri, 13/11/2020
Λήξη: Fri, 04/12/2020
15 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 
Πρωτόκολλο: 45771 | 2020
[Κλειστή] Δημοσ.: Thu, 12/11/2020
Λήξη: Fri, 20/11/2020
16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 
Πρωτόκολλο: 44781 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 1
[Κλειστή] Δημοσ.: Fri, 06/11/2020
Λήξη: Tue, 24/11/2020
17 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΤΗΣ 
Πρωτόκολλο: 43363 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 56 
Α.Δ.Α.: ΨΞΘΟΩΛΚ-ΤΞΓ
[Άγνωστο] Δημοσ.: Mon, 02/11/2020
Λήξη: Mon, 02/11/2020
18 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΤΗΣ 
Πρωτόκολλο: 43363 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 56 
Α.Δ.Α.: ΨΞΘΟΩΛΚ-ΤΞΓ
[Κλειστή] Δημοσ.: Mon, 02/11/2020
Λήξη: Tue, 10/11/2020
19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Πρωτόκολλο: 43240 | 2020 
Αριθμός Μελέτης: 1
[Κλειστή] Δημοσ.: Fri, 30/10/2020
Λήξη: Wed, 11/11/2020
20 Πρόσληψη οκτώ (8) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
Πρωτόκολλο: 42571 | 2020
[Κλειστή] Δημοσ.: Fri, 23/10/2020
Λήξη: Sat, 07/11/2020

Pages