ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τρί, 24/11/2020 - 09:19 έως Δευ, 21/12/2020 - 09:19
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
46039
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρ, 13/11/2020
Αριθμός Μελέτης: 
72/20
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
Ω238ΩΛΚ-ΘΜ7
Είδος Προκήρυξης: 
Περίληψη: 

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1)Τίτλος: “«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 4500000-7

II.3)Είδος σύμβασης: Έργα

II.4)Σύντομη περιγραφή:Το έργο αφορά σε  . «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 121,724,19Νόμισμα: ΕΥΡΩ

Ταξινόμηση: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο 2-prokyrixi-_syntirisi_tsimentaylakon.docx63.78 KB