Ημερήσια Διάταξη

Προβολή 1 - 30 από 918
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Π.χ., 16/06/2024
Π.χ., 16/06/2024
Συνεδρίαση Θέματα συνεδρίασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
1
Θέμα: Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισµού Εσόδων – Εξόδων οικονοµικού έτους 2021 της ?ηµοτικής...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/01/2021 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
1 Επιτροπή Διαβούλευσης Παρ, 08/01/2021 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
53
Θέμα: Έγκριση Σχεδίου Ετησίου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2021 της Δημοτικής...
Οικονομική Επιτροπή Τετ, 30/12/2020 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
52
Θέμα: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020
Θέμα...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 28/12/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
6 Εκτελεστική Επιτροπή Δευ, 28/12/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
25 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 28/12/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
51
Θέμα: ΄Εγκριση της αριθμ. 52/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/12/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
22 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 16/12/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
23 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 16/12/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
50
Θέμα: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και τροποποίηση του...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
3 Επιτροπή Διαβούλευσης Παρ, 11/12/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
49
Θέμα: Σύνταξη του σχεδίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2021 του Δήμου...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
13 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δευ, 07/12/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
48
Θέμα: Aποδοχή ποσού 326.596,52€ για κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκληθήκαν...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
47
Θέμα: Ειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια: «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
Θέμα:...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/11/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
2 Επιτροπή Διαβούλευσης Πέμ, 19/11/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
21 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 18/11/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
20 Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 18/11/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
46
Θέμα: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
4 Εκτελεστική Επιτροπή Παρ, 13/11/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
45
Θέμα: Εγκριση της αριθ. . 17/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης (ΑΔΑ: ΨΝΗΞΟΕΦΥ-...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/11/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
1 Επιτροπή Διαβούλευσης Τετ, 04/11/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
44
Θέμα: Περί «Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)»
Θέμα:...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/11/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
43
Θέμα: ΄Εγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου έως και το 3ο τρίμηνο έτους 2020...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
12 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Τρί, 27/10/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
19 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/10/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
42
Θέμα: Αποδοχή ποσού 202.520,00 για κάλυψη μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
41
Θέμα:Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση – διοργάνωση «1ο Τουρνουά Volley – ball Ανδρών (...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/10/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
40
ΘΕΜΑ: Αλλαγή χώρου διεξαγωγής συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 12/10/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
18 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/10/2020 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις

Σελίδες