Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου εκλογικής περιόδου 2014-2019

A/A Φωτογραφία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Επιπλέον Στοιχεία
1 Σταυρογιάννης Νικόλαος του Δημητρίου (προφίλ) Δήμαρχος Βιογραφικό
Δραστηριότητες
2 Μαντζάνας Δημήτριος του Παναγιώτη (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
3 Ρούλιας Ιωάννης του Γεωργίου (προφίλ) Αντιδήμαρχος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
4 Καλαμπαλίκης Δημοσθένης του Ανδρέα (προφίλ) Γενικός Γραμματέας Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
5 Ζήσιμος Γεώργιος του Βασιλείου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
6 Ριζάκος Παναγιώτης του Δημητρίου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
7 Αρναούτογλου Θεόδωρος του Λάμπρου (προφίλ) Αντιδήμαρχος Δραστηριότητες
8 Μώρης Δημήτριος του Ευθυμίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
9 Κορέντζελος Δημήτριος του Κωνσταντίνου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
10 Κλειτσάκης Αθανάσιος του Ευθυμίου (προφίλ) Μέλος Βιογραφικό
Δραστηριότητες
11 Αργύρη Παρασκευή (Βίβιαν) του Ιωάννη (προφίλ) Αντιδήμαρχος Δραστηριότητες
12 Κερπινιώτης Κωνσταντίνος του Νικολάου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
13 Τσακμάκης Δημήτριος του Χρήστου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
14 Αδάμ - Μπαλταδούρου Δέσποινα του Γεωργίου (προφίλ) Γραμματέας Δραστηριότητες
15 Μπολοκούτας Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
16 Καραγιάννης Στυλιανός του Γεωργίου (προφίλ) Αντιδήμαρχος Δραστηριότητες
17 Μπούκας Αθανάσιος του Ευσταθίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
18 Κυρίτσης Δημήτριος του Γεωργίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
19 Τσιτσίας Μάρκος του Γεωργίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
20 Τσεκούρας Δημήτριος του Ανάργυρου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
21 Νταφλούκας Βασίλειος του Χρήστου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
22 Χαλβαντζής Ζαχαρίας (Ζάχος) του Κωνσταντίνου (προφίλ) Πρόεδρος Δραστηριότητες
23 Ζαγκανάς Γεώργιος (προφίλ) Αντιδήμαρχος Δραστηριότητες
24 Λάμπρου Γεώργιος του Λάμπρου (προφίλ) Αντιδήμαρχος Δραστηριότητες
25 Ζαγγανάς Γεώργιος του Χρήστου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
26 Καραθάνος Κωνσταντίνος του Δημητρίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
27 Τελώνης Δημήτριος του Σπυρίδων (προφίλ) Αντιδήμαρχος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
28 Κοτρωνιάς Γεώργιος του Νικολάου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Βιογραφικό
Δραστηριότητες
29 Κουτσοβέλης Σωτήριος του Χρήστου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
30 Μητσόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Βιογραφικό
Δραστηριότητες
31 Ραφτοπούλου-Παπασταμάτη Μαρία του Χαραλάμπους (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
32 Κούτρας Δημήτριος του Παναγιώτη (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
33 Μουστάκας Κωνσταντίνος του Ιωάννη (προφίλ) Αντιπρόεδρος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
34 Συλεούνης Δημήτριος του Σπυρίδων (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
35 Φώσκολος Παναγιώτης του Γεωργίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
36 Ανδρικόπουλος Ανδρέας του Ιωάννη (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
37 Αργύρης Αθανάσιος του Δημητρίου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
38 Σταυρογιάννης Κωνσταντίνος του Χρήστου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
39 Αντωνίου-Σιούτα Μαρία του Ιωάννη (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
40 Λέβα Βασιλική του Κωνσταντίνος (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
41 Σαγιάς Γεώργιος του Δημητρίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
42 Στασινός Παναγιώτης του Σταματίου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Βιογραφικό
Δραστηριότητες
43 Χρονάς Αναστάσιος του Ηλία (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες