Δημοτικός Σύμβουλος / προφίλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: 
Λέβα
Όνομα: 
Βασιλική
Όνομα Πατρός: 
Κωνσταντίνος