Παιδεία, σύλλογοι

Εκπαίδευση

Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας ιδρύθηκε το 1994 με το Π.Δ. 210/22-8-94 και σύμφωνα με το Ν. 1404/83, ως ένα ανεξάρτητο πλήρως αυτοδιοικούμενο Ν.Π.Δ.Δ. Η οργάνωση και η λειτουργία του διέπονται απο τις διατάξεις του νόμου, ενώ ειδικότερα θέματα ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό του ΤΕΙ Λαμίας. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Εικαστικά Εργαστήρια

Τα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Λαμιέων ιδρύθηκαν το 1999 με τη συνεργασία του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Κεντρικής Ελλάδας (ΣΚΕΤΚΕ) και κατέχουν μια από τις καλύτερες θέσεις πανελλαδικά για τη μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στις δράσεις του. Το Μάιο του 2002 εντάχθηκαν με προγραμματική σύμβαση στο Δίκτυο Εικαστικών Εργαστηρίων του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου συμμετέχουν και συνεργάζονται μεταξύ τους 30 οργανωμένα Εικαστικά Εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα.