Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Γραφείο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Λαμίας ανήκει σ' ένα εκτεταμένο δίκτυο ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Δίκτυο EUROPE DIRECT. Εδρεύει στο Δήμο Λαμιέων και έχει εμβέλεια σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους πολίτες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αποστολή του είναι:

  • Να παρέχει στους πολίτες της περιοχής μας τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφορίες, συμβουλές, συνδρομή και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα όργανα, τη νομοθεσία, τις πολιτικές και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τις δυνατότητες κοινοτικής χρηματοδότησης.
  • Να προάγει ενεργά τον τοπικό και περιφερειακό διάλογο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της.
  • Να παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται ενεργά, αποστέλλοντας ερωτήσεις, γνώμες και προτάσεις στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Να επιτρέπει στα ευρωπαϊκά όργανα να βελτιώνουν τη διάδοση πληροφοριών προσαρμοσμένων στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες.
Europe DirectEurope Direct

Επίσημη Ιστοσελίδα : europa.eu/europedirect