Εργασία στην περιοχή

Εκτυπώσιμη μορφή

Ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) είναι το κύριο όργανο εφαρμογής της Κυβερνητικής Πολιτικής για την απασχόληση, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ταχείας προσαρμογής της προσφοράς εργασίας προς τις απαιτήσεις της ζήτησης, σε αρμονία με το εκάστοτε Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης της Χώρας και τις συναφείς κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η λειτουργία του ΟΑΕΔ διέπεται από το καθεστώς του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Είναι διοικητικά αυτόνομος και διοικείται από το Διοικητή και το Διοικητικό Συμβούλιο. Η συγκρότηση του ΔΣ, που στηρίζεται στην αρχή της τριμερούς εκπροσώπησης, δημιουργεί ευνοϊκότερους όρους διαλόγου μεταξύ της Πολιτείας και των Κοινωνικών Εταίρων.

Στη Λαμία το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης στεγάζεται στη Μεγάλη Βρύση και τα τηλέφωνα εξυπηρέτησης είναι τα ακόλουθα :

ΥπηρεσίαΤηλέφωνο
Προϊστάμενος22310-45626
Γραφείο Ασφάλισης - Παροχές ΔΛΟΕΜ22310-67420
22310-44381
22310-22706
Γραφείο Υποστήριξης - Λογιστήριο22310-28665
Γραφείο Απασχόλησης22310-44776
Γραφείο Υποστήριξης22310-31444
Εργασιακοί Σύμβουλοι22310-50190
Τηλεομοιοτυπία-(fax)22310-45777
22310-28665