Διευθύνσεις, τμήματα και γραφεία του Δήμου (ΟΕΥ)

Υπηρεσία Επικοινωνία
Δήμαρχος Καραΐσκος Ευθύμιος Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51500
Φαξ 22310-50610
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51500
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού [Υ]
Σκληβανιώτη 8
Τηλ. 22313-51500
Φαξ 22313-51510
[Υ]
Σκληβανιώτη 8
Τηλ. 22310-51500, Τηλ. 22310-66420
Φαξ 22313-51510
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού [Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51066 , Τηλ. 22313-51019
Φαξ 22313-51066
[Υ]
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλ.  22313-51040, Τηλ.  22313-51023
Φαξ  22313-51040, Φαξ  22313-51023
[Υ]
Αχιλλέως και Δυοβουνιώτη
Τηλ. 22310-28884, Τηλ. 22310-52807
Φαξ 22310-22545
[Υ]
Γενική Διεύθυνση [Υ]
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51036
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51036, Τηλ. 22313-51088
Φαξ 22313-51035
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51061, Τηλ. 22313-51054
Φαξ 22313-51054
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51054
Φαξ 22313-51054
[Υ]
Σφαγεία (θέση Μαυρομαντήλα - Αγ. Παρασκευή)
Τηλ. 22310-30308
Φαξ 22310-30308
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51057
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51011, Τηλ. 22313-51017
Φαξ 22313-51052
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51053 , Τηλ. 22313-51062 
Φαξ 22313-51016
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51003, Τηλ. 22313-51047
Φαξ 22313-51049
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51045, Τηλ. 22313-51033
Φαξ 22313-51045, Φαξ 22313-51033
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51029
Φαξ 22313-51027
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51027, Τηλ. 22313-51028
Φαξ 22313-51027
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51065, Τηλ. 22313-51043
Φαξ 22313-51064 
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51096
Φαξ 2213-51044
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51018, Τηλ. 22313-51527
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51544
Φαξ 22310-22465
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51544, Τηλ. 22313-51566
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51540, Τηλ. 22313-51545
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51542, Τηλ. 22313-51552
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51541, Τηλ. 22313-51549
[Υ]
Κραββαρίτη 3
Τηλ. 22310-21689
Φαξ 22310-22465
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22310-23309 , Τηλ. 22310-48108 
Φαξ 22310-22465, Φαξ 22310-23309
[Υ]
Αδάνων & Εκτ. Αρναουτέλη
Τηλ. 22310-33656
Φαξ 22310-33656
[Υ]
Κύπρου 36Β
Τηλ. 22310-31427
Φαξ 22310-31427
[Υ]
Κύπρου 36Β
Τηλ. 22310-31426, Τηλ. 22310-22202
Φαξ 22310-22465, Φαξ 22310-44750
[Υ]
10ο χλμ. Λαμίας - Δομοκού
Τηλ. 2231200570
[Υ]
Τέρμα Αναπαύσεως
Τηλ. 22310-34730
Φαξ 22310-34730
[Υ]
Κραββαρίτη 3
Τηλ. 22310-22202
Φαξ 22310-44750
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51041
Φαξ 22313-51041
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51069, Τηλ. 22313-51024
Φαξ 22310-22293
[Υ]
Α' + Β' ΚΑΠΗ - Αντιγόνης 2
Γ' ΚΑΠΗ - Τυμφρηστού 58Α
Τηλ. 22310-22611 (Α'+Β' ΚΑΠΗ), Τηλ. 22310-22808 (Γ' ΚΑΠΗ)
Φαξ 22310-22611 (Α'+Β' ΚΑΠΗ), Φαξ 22310-22808 (Γ' ΚΑΠΗ) 22310-23306 (Δ΄ ΚΑΠΗ)
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού [Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51050
Φαξ 22310-22293
[Υ]
Αντιγόνης 2 [Υ]
Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - Άνοιξη
Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - Αθηνών 32
Τηλ. 22310-22348 (Α'), Τηλ. 22310-26512 (Β')
Φαξ 22310-22348 (Α'), Φαξ 22310-26512 (Β')
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51006
Φαξ 22310-39270
[Υ]
Λεωνίδου 11
Τηλ. 22310-66160, Τηλ. 22310-66161
Φαξ 22310-66330, Φαξ 22310-26628
[Υ]
Λεωνίδου 11
Τηλ. 22313-50020, Τηλ. 22313-50012
Φαξ 22310-66330, Φαξ 22310-26628
[Υ]
Λεωνίδου 11
Τηλ. 22313-50020, Τηλ. 22313-50021
Φαξ 22310-66330, Φαξ 22310-26628
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22310-67201
Φαξ 22310-39270
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22310-67201
Φαξ 22310-39270
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22310-67201
Φαξ 22310-39270
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού [Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51076, Τηλ. 22313-51020
Φαξ 22310-67565, Φαξ 22310-34669
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51070, Τηλ. 22313-51032
Φαξ 22310-34361
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51094, Τηλ. 22313-51005
Φαξ 22313-51005
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51051, Τηλ. 22313-51074
Φαξ 22313-51074
[Υ]
Αινιάνων 6
Καλύβα Μπακογιάννη 6 (Λαογραφικό Μουσείο)
Τηλ. 22310-46887, Τηλ. 22310-37832 (Λαογραφικό Μουσείο)
Φαξ 22310-46891, Φαξ 22310-37832 (Λαογραφικό Μουσείο)
[Υ]
Φιλίας 1 - ΔΑΚ Λαμίας ''ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ''
Τηλ. 22310-67413
Φαξ 22310-67413
[Υ]
Αινιάνων 6
Τηλ. 22310-46887
Φαξ 22310-46891
[Υ]
Υψηλάντη 10
Τηλ. 22310-21882
[Υ]
Υψηλάντη 24
Τηλ. 22310-33325, Τηλ. 22310-32215
Φαξ 22310-32215
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51090
Φαξ 22310-22641
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51086
Φαξ 22310-22641
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού [Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51060
Φαξ 22310-22641
[Υ]
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλ. 22313-51087
Φαξ 22310-22641
[Υ]
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες [Υ]
[Υ]
Τηλ. 22313-51032
Φαξ 22310-34361
[Υ]
Τηλ. 22313-51600, Τηλ. 22313-51610
Φαξ 22313-51618
[Υ]
[Υ]
Τηλ. 22313-51098
Φαξ 22310-79359
[Υ]
[Υ]
Τηλ. 22313-51038
Φαξ 22313-51038
[Υ]
Τηλ. 22313-51421
Φαξ 22310-82018
[Υ]
[Υ]
Τηλ. 22313-51032 (Γραφείο Ληξιαρχείου), Τηλ. 2231351020 (Γραφείο Δημοτολογίου)
Φαξ 22310-34361
[Υ]