Καθημερινότητα

Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Το Γραφείο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Λαμίας ανήκει σ' ένα εκτεταμένο δίκτυο ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Δίκτυο EUROPE DIRECT. Εδρεύει στο Δήμο Λαμιέων και έχει εμβέλεια σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους πολίτες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων

Οι τιμές παρέχονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο (website) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και/ή ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση του διαδικτυακού τόπου (website) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.