Δημόσιες Υπηρεσίες

Προβολή 1 - 86 από 86
Α/Α Τίτλος Δημοτική ενότητα
1 24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Δ.Ε. Λαμίας
2 Απ. Δ. Θεσ. & Στ. Ελλάδας - τμήμα αδειών διαμονής Ν. Φθιώτιδας Δ.Ε. Λαμίας
3 Απ. Δ. Θεσ. & Στ. Ελλάδας τμήμα ελέγχου υλικών & ποιότητας δημοσίων έργων Στ. Ελλάδας Δ.Ε. Λαμίας
4 Απ. Δ. Θεσ. & Στ. Ελλάδας, τμήμα πολεοδομικού σχεδιασμού & εφαρμογών . . . Δ.Ε. Λαμίας
5 Απ. Δ. Θεσ. & Στ. Ελλάδας, τμήμα προγραμματισμού & μελετών . . . Δ.Ε. Λαμίας
6 Απ. Δ. Θεσ. & Στ. Ελλάδας,τμήμα γραμματιακής υποστήριξης & παροχής πληροφοριών Ν. Φθιώτιδας. . . Δ.Ε. Λαμίας
7 Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
8 Αστυνομική δ/νση Φθιώτιδας Δ.Ε. Λαμίας
9 Αστυνομικό Τμήμα Υπάτης Δ.Ε. Υπάτης
10 Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
11 Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
12 Γραφείο Φυσικής Αγωγής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ.Ε. Λαμίας
13 Δ.Ε.Υ.Α Λαμίας / Ε.Κ.Α.Β. (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας), παράρτημα Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
14 Δ.Ο.Υ. Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
15 Δ/νση Α/θμιας εκπαίδευσης - Δ/νση Β/θμιας εκπαίδευσης Δ.Ε. Λαμίας
16 Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Στ. Ελλάδας Δ.Ε. Λαμίας
17 Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Δ.Ε. Λαμίας
18 Δ/νση δια βίου μάθησης, απασχόλησης, εμπορίου & τουρισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. . . Δ.Ε. Λαμίας
19 Δ/νση διαφάνειας & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. . . Δ.Ε. Λαμίας
20 Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Δ.Ε. Λαμίας
21 ΔΕΣΕ Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, Δ/νση τεχνικών έργων Περιφέρειας Στ. Ελλάδας Δ.Ε. Λαμίας
22 Δημόσιο ΚΤΕΟ Φθιώτιδας Δ.Ε. Γοργοποτάμου
23 Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ) Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
24 Δικαστήρια Λαμίας (Πρωτοδικείο, Εισαγγελία, Ειρηνοδικείο) Δ.Ε. Λαμίας
25 Δικαστικό Γραφείο Λαμίας (τράπεζα νομικών πληροφοριών) Δ.Ε. Λαμίας
26 Διοίκηση Αγροφυλακής Φθιώτιδας. . . Δ.Ε. Λαμίας
27 Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
28 Ε.Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Δ.Ε. Λαμίας
29 Ε.Λ.Μ.Ε. Φθιώτιδας Δ.Ε. Λαμίας
30 ΕΛ.Γ.Α. Λαμίας / Δ.Ε.Η. Δ.Ε. Λαμίας
31 Ελληνικά Ταχυδρομεία (Διάκου) Δ.Ε. Λαμίας
32 Ελληνικά Ταχυδρομεία (Καποδιστρίου) Δ.Ε. Λαμίας
33 Ελληνική Στατιστική Αρχή Δ.Ε. Λαμίας
34 Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Φθιώτιδας Δ.Ε. Λαμίας
35 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας / ΤΑΥΤΕΚΩ Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
36 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Φθιώτιδας Δ.Ε. Λαμίας
37 Εποπτεία Αλιείας Δ.Ε. Λαμίας
38 Εφετείο Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
39 Ι.Κ.Α Λαμίας / ΙΚΑ ΕΤΑΜ Δ.Ε. Λαμίας
40 ΙΔ' Εφορεία Προΐστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων Δ.Ε. Λαμίας
41 ΙΚΑ Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
42 Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ε. Λαμίας
43 Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Δ.Ε. Λαμίας
44 Κ.Ε.Π. Δήμου Λαμιέων Δ.Ε. Λαμίας
45 ΚΕΚΥΚ ΑΜΕΑ Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
46 Κέντρο Ελληνικής Παράδοσης Δ.Ε. Λαμίας
47 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Υπάτης Δ.Ε. Υπάτης
48 ΚΕΠ Δ.Ε. Υπάτης Δ.Ε. Υπάτης
49 ΚΕΠΠΥΕΛ Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
50 Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου / Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου Δ.Ε. Λαμίας
51 Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
52 ΜΕΡΥΠ Δ.Ε. Λαμίας
53 Ο.Α.Ε.Δ. ΚΕΤΕΚ Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
54 Ο.Α.Ε.Δ. Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
55 Ο.Α.Ε.Ε. ( πρώην Τ.Ε.Β.Ε. ) / Ο.Τ.Ε - Τηλεπ/κο διαμέρισμα Φθιώτιδας Δ.Ε. Λαμίας
56 Ο.Σ.Ε.- Β' Επιθεώρηση Δ.Ε. Λειανοκλαδίου
57 Ο.Τ.Ε. - Περιφερειακή Δ/νση Στερεάς Ελλάδας Δ.Ε. Λαμίας
58 ΟΓΑ Περιφερειακό Υποκατάστημα Στερεάς Ελλάδας Δ.Ε. Λαμίας
59 Οικονομική Επιθεώρηση Στερεάς Ελλάδος Δ.Ε. Λαμίας
60 Οικονομικό Επιμελητήριο Στερεάς Ελλάδος. . . Δ.Ε. Λαμίας
61 ΟΠΕΚΕΠΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Δ.Ε. Λαμίας
62 Οργανισμός Εργατικής Εστίας Δ.Ε. Λαμίας
63 Π.Δ.Π.Υ. Στερεάς Ελλάδας Δ.Ε. Λαμίας
64 Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας (ΠΕΛ) Δ.Ε. Λαμίας
65 Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Δ.Ε. Λαμίας
66 Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας Δ.Ε. Λαμίας
67 Περιφερειακή Δ/νση Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας (ΕΟΤ) Δ.Ε. Λαμίας
68 Περιφερειακό Ιατρείο Ανθήλης Δ.Ε. Λαμίας
69 Περιφερειακό Ιατρείο Θερμοπυλών Δ.Ε. Λαμίας
70 Περιφερειακό Ιατρείο Κομποτάδων Δ.Ε. Υπάτης
71 Περιφερειακό Ιατρείο Λιανοκλαδίου Δ.Ε. Λειανοκλαδίου
72 Περιφερειακό Ιατρείο Λυχνού Δ.Ε. Υπάτης
73 Περιφερειακό Ιατρείο Μοσχοχωρίου Δ.Ε. Γοργοποτάμου
74 Περιφερειακό Ιατρείο Σταυρού Δ.Ε. Λαμίας
75 Περιφερειακό Ιατρείο Υπάτης Δ.Ε. Υπάτης
76 Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Δ.Ε. Λαμίας
77 Πνευματικό Κέντρο Σταυρού Δ.Ε. Λαμίας
78 Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
79 Πυροσβεστικό κλιμάκιο Αργυροχωρίου Δ.Ε. Υπάτης
80 ΣΕΠΕ Δ.Ε. Λαμίας
81 Στρατολογικό Γραφείο Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
82 Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων ειδικών σχολείων & τάξεων ΑΜΕΑ ΠΕ Φθιώτιδος Δ.Ε. Λαμίας
83 Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Δ.Ε. Λαμίας
84 Τ.Σ.Α. Υποκ/μα Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
85 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας Δ.Ε. Λαμίας
86 Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Φθιώτιδας Δ.Ε. Λαμίας