Δ/νση δια βίου μάθησης, απασχόλησης, εμπορίου & τουρισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. . .

Εκτυπώσιμη μορφή

Υπηρεσία: Δ/νση δια βίου μάθησης, απασχόλησης, εμπορίου & τουρισμού Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, Δ/νση βιομηχανίας ενέργειας & φυσικών πόρων Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, Περιφερειακή δ/νση εκπαίδευσης Στ. Ελλάδας, Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Λαμίας

Τόπος: Λαμία

Διεύθυνση: Αρκαδίου 8

Τ.Κ.: 35100

Τηλέφωνο: 2231353511 / 2231353540 / 2231066151-3 / 2231081842-4

Φαξ: - / - / 2231066167 / 2231067799

Δείτε το σημείο στο χάρτη