Επιχειρώντας στη Λαμία

Ξεκινώντας μια νέα επιχείρηση στη Λαμία

Ο ιστοτόπος www.startupgreece.gov.gr έχει σχεδιαστεί, ώστε να συμμετέχουν επιχειρηματίες και νέοι, που ενδιαφέρονται να επιχειρήσουν, ειδικοί σε θέματα του επιχειρείν, επενδυτές, επιχειρηματικοί άγγελοι και στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και φορέων, που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα ή/και την καινοτομία, καθώς και οποιοσδήποτε αισθάνεται, ότι μπορεί να επωφεληθεί από τη συμμετοχή του και να προσφέρει με τη γνώση και την εμπειρία του.

Επιθεώρηση Εργασίας

Οι αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ασκούνται σε όλη την ελληνική επικράτεια από την Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα τη Λαμία και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις.

ΙΚΑ για εργοδότες

Tο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας της χώρας, ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, υλοποιεί ένα Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού με κύριους άξονες: την εισαγωγή και χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, το λειτουργικό και οργανωτικό ανασχεδιασμό του Ιδρύματος, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του, τη βελτίωση των υποδομών και του λειτουργικού περιβάλλοντος εργασίας του.

Ο.Α.Ε.Ε.

Από 1/1/2007 ξεκίνησε η λειτουργία του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), του νέου ενιαίου ασφαλιστικού οργανισμού που προήλθε από την ενοποίηση των καταργηθέντων Ταμείων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ. Στον ΟΑΕΕ ασφαλίζονται οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι και αυτοκινητιστές. Την 1/8/2008, σε εφαρμογή του νόμου 3655/08, που αφορά στη Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, στον ΟΑΕΕ εντάχθηκαν ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ), το Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων και οι κατά Κύρια Ασφάλιση ασφαλισμένοι του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΓΠ), αναβάτες και προπονητές.

Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας

Η ιδέα της δημιουργίας μιας σύγχρονης μορφής προβολής των προϊόντων του Νομού σε αντικατάσταση της ανοιξιάτικης εμποροπανήγυρης του Μαΐου πέφτει σαν ιδέα στη Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου τον Μάρτη του 1958. Υπήρξαν αντιδράσεις και για αυτό το θέμα πάγωσε.

Γραφείο ενημέρωσης καταναλωτή

Το Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτή του Δήμου Λαμιέων εγκαινιάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2007 και αποτελεί ένα από τα πρώτα γραφεία καταναλωτή, που συστάθηκαν στην Ελλάδα. Λειτουργεί υπό την εποπτεία του Δήμου Λαμιέων και η δράση του αποτελεί έκφραση του σκοπού και των στόχων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.