Οικονομικό Επιμελητήριο

Εκτυπώσιμη μορφή

Περιφερειακό Τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας: Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Σκοποί του φορέα είναι:

  1. Η γνωμοδότηση για γενικά και ειδικά οικονομικά θέματα.
  2. Η επεξεργασία και η εισήγηση στις αρμόδιες κρατικές αρχές γενικών οικονομικών και ειδικών δημοσιονομικών λογιστικών ελεγκτικών κοστολογικών εμπορικών και λοιπών αρχών.
  3. Η γνωμοδότηση σε θέματα εκπαίδευσης του οικονομικού τομέα.
  4. Η χορήγηση στα μέλη του, όταν χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους, ειδικής άδειας να ασκήσουν το οικονομολογικό επάγγελμα.
  5. Η συνεργασία με τα επιστημονικά και επαγγελματικά σωματεία του κλάδου των Οικονομικών Επιστημόνων και η παροχή βοηθείας σε αυτά για την επίτευξη των σκοπών τους.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε άριστη και θεσμοθετημένη σχέση με τα Οικονομικά Πανεπιστήμια και τους επαγγελματικούς φορείς του κλάδου των Οικονομολόγων αντιμετωπίζει τα προβλήματα, που προκύπτουν από τη διαδικασία και την εφαρμογή της οικονομικής επιστήμης.

Η διασφάλιση του δημοσίου και του κοινωνικού συμφέροντος από τις πληγές της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας επιτυγχάνεται με την υπεύθυνη νομοθετικά και θεσμικά ελεγχόμενη άσκηση των ειδικοτήτων του οικονομολογικού επαγγέλματος.

Το Ο.Ε.Ε. διοικείται από την Κεντρική Διοίκηση, η οποία απαρτίζεται από 15 μέλη δηλαδή, τον Πρόεδρο, Α΄ Αντιπρόεδρο, Β΄ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Οικονομικό Επόπτη και 10 συμβούλους. Η Κ.Δ. εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από  το Ανώτατο Όργανο του ΟΕΕ ,τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Η ανάδειξη των 200 Αντιπροσώπων του ΟΕΕ γίνεται μετά από εκλογική διαδικασία κάθε τρία χρόνια από τα εγγεγραμμένα μέλη του ανά την Ελλάδα.

Για την καλύτερη λειτουργία του ΟΕΕ ιδρύθηκαν 16  Περιφερειακά Τμήματα με Περιφερειακές Αρμοδιότητες, τα οποία αποτελούν την έκφραση του ΟΕΕ στην περιοχή τους για κάθε θέμα, που έχει σχέση με την Περιφέρειά τους και προωθούν τοπικά την πολιτική του ΟΕΕ. Τα Π.Τ. διοικούνται από επταμελείς Τοπικές Διοικήσεις, οι οποίες προέρχονται από τις εκλογές των εγγεγραμμένων μελών της Περιφέρειάς τους κάθε τρία χρόνια.

Πηγή: www.oe-e.gr