Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Λαμίας

Εκτυπώσιμη μορφή

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Λαμιέων

Γενικά

Το Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης του Δήμου Λαμιέων, που σχηματικά παρουσιάζεται στο Χάρτη Π1 και περιγράφεται στο αντίστοιχο υποκεφάλαιο Π.1.3, αποτελεί τη σύνθεση του επιλεγέντος στην Αη Φάση σεναρίου ανάπτυξης (προτύπου ανάπτυξης) του Δήμου και ενός προτύπου Οργάνωσης του χώρου του Δήμου, που επιλέγεται με βάση τις αρχές για «βιώσιμη διαχείριση» των χωροταξικών και πολεοδομικών ζητημάτων.

Περιεχόμενο - Κατευθύνσεις

Το πρότυπο ανάπτυξης ή σενάριο ανάπτυξης είναι η έκφραση μιας συνολικής μακροπρόθεσμης πολιτικής για την ανάπτυξη της πόλης της Λαμίας και των περιαστικών της οικισμών και του συσχετισμού της μετά τα διάφορα έργα ή σχέδια, που αναπτύσσονται ή προγραμματίζονται στην ευρύτερη περιοχή επιρροής – εξάρτησής της. Το πρότυπο ανάπτυξης έχει μεγαλύτερο βάθος χρόνου από τις θεσμικές ρυθμίσεις, που θα προκύψουν από τη θεσμοθέτηση του ΓΠΣ.

Οι επιλογή του σεναρίου, το περιεχόμενό του, οι αρχές, οι στόχοι και οι κατευθύνσεις του αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και των Φορέων της πόλης στην Α Φάση της διαδικασίας εκπόνησης του ΓΠΣ.

Επελέγη, έτσι, στην Α Φάση το Δυναμικό Σενάριο με το γενικό χαρακτηρισμό «Δυνατή διαπεριφερειακή θέση και ρόλος για την πόλη της Λαμίας το 2020+».

Πρέπει να σημειώσουμε, ότι, όπως και κατά τη διατύπωση και επιλογή σεναρίου, που κατά τις διαδικασίες διαβούλευσης της Α Φάσης της μελέτης διατυπώσαμε, οι γενικές κατευθύνσεις του σεναρίου ανάπτυξης εντάσσονται στις γενικές ρυθμίσεις του θεσμοθετημένου Χωροταξικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) (Βλέπε τεύχος Α Φάσης) και παρακολουθούν τις εξελίξεις του σχεδιασμού εθνικού επιπέδου, Γενικό Πλαίσιο και Ειδικά Πλαίσια Βιομηχανίας, Τουρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που ωστόσο είναι ακόμα σε διαβούλευση.

Το επιλεγέν πρότυπο ανάπτυξης δεν έρχεται σε αντίθεση με τον γενικότερο σχεδιασμό αλλά κινείται με ευέλικτο τρόπο στα πλαίσια των γενικότερων αρχών και στόχων του δημοκρατικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, ώστε να κατοχυρώνει τη δυνατότητα και της από κάτω προς τα πάνω δυνατότητας σχεδιασμού του χώρου και ιδίως των πόλεων με κάποια ιδιαίτερη σημασία, όπως η Λαμία.

Ο χαρακτήρας του Δήμου, ο ρόλος και η θέση της πόλης της Λαμίας στον ευρύτερο χώρο

Μέσω των νέων ευκαιριών διασυνδέσεων της κεντρικής με τη Δυτική Ελλάδα (Ιωάννινα –Πάτρα και τις αντίστοιχες πύλες εισόδου) αναδύεται μια κεντρική ενδοχώρα, που ενισχύει κατ’ εξοχήν τη διαπεριφερειακή θέση και το διαπεριφερειακό ρόλο της Λαμίας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις αναβάθμισης και λειτουργίας της ως μεσαίας πόλης στο δίκτυο των ελληνικών και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών πόλεων.

Η αστική παραγωγική υποδομή στηρίζεται στη διατήρηση του βιομηχανικού πόλου της Λαμίας, την ενίσχυσή του με καινοτομικές επιχειρήσεις και τη σύνδεσή του με υπηρεσίες του τριτογενούς προς τις επιχειρήσεις. Το παραγωγικό πλέγμα συμπληρώνεται με πλατφόρμα συνδυασμένων μεταφορών οδικών – σιδηροδρομικών και λιμενικών.

Η γεωργική παραγωγική παραδοσιακή βάση της περιοχής διατηρείται στα πλαίσια των πολιτικών, αφ’ ενός της αειφόρου διαχείρισης των μεγάλων οικοσυστημάτων της περιοχής (Φύση 2000 – δασικά συστήματα και ορεινός χώρος), αφ’ ετέρου νέων αναδυόμενων πολιτικών για τη γεωργία συνδεδεμένων με τις βιομηχανικές εξειδικεύσεις της περιοχής (τρόφιμα – ΑGROINVEST).

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε ολόκληρη την περίληψη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Λαμίας4.55 MB