Κοινωνικές υπηρεσίες

Άτομα με ειδικές ικανότητες

Τα άτομα με αναπηρία είναι μία σημαντική κατηγορία του πληθυσμού, που αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού, στιγματισμού και αδιαφορίας ή άνισης μεταχείρισης από το κοινωνικό τους περιβάλλον, εξαιτίας προκαταλήψεων σε βάρος τους. 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λαμίας

To Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λαμίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2012. Παρέχει εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες σε γυναίκες, όπως: Ψυχοκοινωνική στήριξη σε θέματα βίας λόγω φύλου, νομική συμβουλευτική (οικογενειακό δίκαιο, βία, εργασία, άδεια παραμονής στη χώρα κ.α.), νομική βοήθεια, παραπομπή σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. Απευθύνεται σε: Γυναίκες που υφίστανται βία (ενδοοικογενειακή, σεξουαλική παρενόχληση, βιασμό, εμπορία και διακίνηση [trafficking] κ.α.)...

Για τα παιδιά

Σκοπός των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών η παροχή φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, καθώς και την ουσιαστική διευκόλυνση προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς ρόλους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Κοινωνικό ιατρείο

Ο Δήμος μας σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Λαμιέων, δημιούργησαν το Κοινωνικό Ιατρείο. Η προσπάθεια αυτή απευθύνεται σε άτομα με χαμηλό εισόδημα και η μόνη προϋπόθεση είναι, οι ασθενείς να είναι κάτοχοι προνοιακού βιβλιαρίου. Λειτουργεί σε δύο ειδικά διαμορφωμένους χώρους στο κτίριο του Γ΄ΚΑΠΗ του Δήμου Λαμιέων (οδός Τυμφρηστού 58) από ώρα 14:30 έως 17:00 καθημερινά από εθελοντές Γιατρούς μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στο τηλέφωνο 2231022808 κάθε ενδιαφερόμενος.

Κοινωνικό φροντιστήριο

Ο Δήμος μας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τους συλλόγους διδασκόντων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, το σύλλογο συνταξιούχων εκπαιδευτικών καθώς και το σύλλογο ιδιοκτητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης έχει ξεκινήσει τη δημιουργία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ».

Τμήμα κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας

Οι αρμοδιότητες της Πρόνοιας είναι η προστασία και αγωγή της οικογένειας και του παιδιού, η προστασία των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικονομικά αδυνάτων, η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και κοινωφελούς χαρακτήρα σωματείων, η εποπτεία τους και η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγελμάτων του τομέα κοινωνικής πρόνοιας.

Εργασία στην περιοχή

Ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) είναι το κύριο όργανο εφαρμογής της Κυβερνητικής Πολιτικής για την απασχόληση, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ταχείας προσαρμογής της προσφοράς εργασίας προς τις απαιτήσεις της ζήτησης, σε αρμονία με το εκάστοτε Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης της Χώρας και τις συναφείς κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.