Εφετείο

Εκτυπώσιμη μορφή
Εφετείο Λαμίας
Γεωργίου Γεννηματά 3 - Τ.Κ. 351 00
Υπηρεσίες/Τμήματα
Τηλέφωνο
Φαξ
E-mail
Πρόεδρος
22310 46170
-
-
Γραφείο Διευθύνσεως Γραμματείας
22310 46090
22310 46358
-
Πολιτικό Τμήμα
22310 46684
-
-
Ποινικό τμήμα
22310 46122
22310 46122
-
Γραφείο Επιμελητών
22310 46427
-
-