Κομποστοποίηση

Εκτυπώσιμη μορφή

Μία από τις βασικές προτεραιότητες του Δήμου Λαμιέων είναι η προστασία και η φροντίδα του Περιβάλλοντος, το οποίο είναι συνυφασμένο με τη ζωή, την καθημερινότητα και την ίδια μας την ύπαρξη. Σε αυτό το πνεύμα ξεκινήσαμε από το Μάρτιο του 2010 το Πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης του Δήμου Λαμιέων, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να συμβάλουν στο στόχο μας, αξιοποιώντας τα απορρίμματα που οι ίδιοι παράγουν.

Σχεδόν τα μισά απορρίμματα, που πετάμε στο σπίτι μας είναι αποφάγια. Φυσικά, από την στιγμή που θα τα πετάξουμε, καταλήγουν στις χωματερές, επιβαρύνοντας το περιβάλλον. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα αποφάγια αυτά, μειώνοντας το φόρτο των χωματερών και αποκτώντας ένα πρώτης τάξης λίπασμα για τον κήπο και τις γλάστρες μας. Βάζοντας έναν οικιακό κομποστοποιητή στον κήπο μας. Ο κομποστοποιητής αυτός είναι μικρός σε μέγεθος, άοσμος και θα μειώσει τον όγκο των οργανικών απορριμμάτων, που πετάμε στα σκουπίδια κατά 70%. Αυτό σημαίνει 150 κιλά λιγότερα σκουπίδια κάθε χρόνο για κάθε άτομο.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε σε όσους ο όρος «κομποστοποίηση» φαντάζει άγνωστη λέξη πως προέρχεται από τη λέξη κομπόστ, το φυτικό «λίπασμα» δηλαδή, που παράγεται από την αποσύνθεση των οργανικών-βιοαποικοδομήσιμων υλικών. Τα οργανικά απόβλητα κάτω από ελεγχόμενες αερόβιες συνθήκες, μετατρέπονται σε ένα πλούσιο οργανικό μείγμα που λειτουργεί ως εδαφοβελτιωτικό και λίπασμα.

Στον κομποστοποιητή μπορούμε να ρίξουμε τα οργανικά απορρίμματα και μετά από 2-3 μήνες από το κάτω μέρος των κάδων παίρνουμε το οργανικό λίπασμα, το οποίο είναι έτοιμο για χρήση. Όλα τα οργανικά υλικά μπορούν να συμμετέχουν στην κομποστοποίηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μετατροπή του κατά τα άλλα ανομοιογενούς όγκου οργανικών υπολειμμάτων σε χωνεμένη κομπόστα, έτοιμη προς χρήση στον κήπο μας ή στις γλάστρες μας.