Κέντρο Kοινότητας

Εκτυπώσιμη μορφή

Δυο λόγια για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας:

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας ο Δήμος Λαμιέων προχωρά στη δημιουργία Δομής  Κέντρο Κοινότητας  με Παράρτημα ΚΕΜ.

Τι αποτελούν τα Κέντρα Κοινότητας:

Τα Κέντρα Κοινότητας, αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, κλπ.
Με τη λειτουργία τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα με επιμέρους φορείς και Υπηρεσίες (Υπηρεσίες Ο.Τ.Α., Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, συμβάλλοντας έτσι στην αξιοποίηση των εν λόγω φορέων και Υπηρεσιών.

Αρχές & Φιλοσοφία:

  1. Εξατομικευμένη προσέγγιση, αρχικά χαρτογραφώντας τα απαραίτητα βήματα για την πορεία του ωφελουμένου προς την κοινωνική ένταξη ή/και την απασχόληση και στη συνέχεια υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας τη διαδικασία αυτή.
  2. Σύνδεση με δημοτικές, τοπικές και υπερτοπικές (π.χ. κεντρικές) υπηρεσίες που συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελουμένων.
  3. Ανάπτυξη διαδικασιών συνεργασίας με κάθε αρμόδιο φορέα και Υπηρεσία.
  4. Δημιουργία δικτύων (και εν γένει, στη δικτύωση) μεταξύ του Κέντρου Κοινότητας και φορέων που υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο για τη διασφάλιση, σε τοπικό επίπεδο, της ολιστικής προσέγγισης.

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας περιλαμβάνει τρεις (3) κεντρικούς άξονες:

  1. Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών.
  2. Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας.
  3. Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Ποιους στόχους εξυπηρετεί η νεοσύστατη δομή:

Η δημιουργία των Κέντρων Κοινότητας έχει ως στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση της απουσίας ολοκληρωμένης προσέγγισης σχεδιασμού και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, στην αντιμετώπιση της αποσπασματικότητας των δράσεων μεμονωμένων φορέων χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και της άνισης κατανομής των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών στους Δήμους. Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του Κέντρου Κοινότητας, του Δήμου Λαμιέων.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο είναι εντελώς δωρεάν.Τα Κέντρα ενσωματώνουν τα Γραφεία Διαμεσολάβησης του Δικτύου Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας.

Ποιες κοινωνικές ομάδες εξυπηρετεί:

Το Κέντρο διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου Λαμιέων με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Στο παράρτημα ΚΕΜ που αφορά την κοινωνική ένταξη μεταναστών εξυπηρετούνται πρόσφυγες / μετανάστες που διαμένουν στο δήμο μας.

Ποιοι είναι οι δυνητικοί ωφελούμενοι:

Ωφελούμενοι της πράξης είναι όλοι οι κάτοικοι του δήμου, και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».

Φορέας Υλοποίησης του Κέντρου Κοινότητας είναι ο Δήμος Λαμιέων.

Οι πόροι προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ)  του ΕΣΠΑ 2014-2020

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαμιέων βρίσκεται στο χώρο του Δημαρχείου, Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού.

Λειτουργεί με σταθερό ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 π.μ. έως 4 μ.μ.

 

Τρόποι Επικοινωνίας:
Τηλέφωνα: 
22310-30914, 22310-33590 και 22311-26480
Fax: 22310-35872

e-mail: kentro-koinotitas@lamia-city.gr

Κόντου Βασιλική: v.kontou-kk@lamia-city.gr

Μπαλασόιου Κριστίνα-Αλεξάνδρα:  x.balasoiu-kk@lamia-city.gr

Σταθοκώστα Βασιλική: b.stathokosta-kk@lamia-city.gr

Παπαϊωάννου Βασιλική: v.papaioannou-kk@lamia-city.gr

Ζαχαριουδάκης Εμαννουήλ-Γέωργιος: m.zaxarioudakis-kk@lamia-city.gr