Αλλαγή του κλίματος και ουδετερότητα του άνθρακα

Εκτυπώσιμη μορφή

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί αναμφίβολα μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όλοι μας.

Η εξάρτηση της οικονομίας από τα ορυκτά καύσιμα και η τεράστια κατανάλωση τους για την παραγωγή ενέργειας, έχει χαρακτηριστεί από τους επιστήμονες ως ο βασικότερος παράγοντας για την όξυνση του φαινομένου του της υπερθέρμανσης του πλανήτη, με όλες τις γνωστές συνέπειες (άνοδος μέσης στάθμης θάλασσας, ακραία καιρικά φαινόμενα κ.λπ.).

Τα παγκόσμια παραδείγματα από επίσημους, αξιόπιστους φορείς και μελέτες που αποδεικνύουν την συνεισφορά των «καθαρών» πηγών ενέργειας στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι πάρα πολλά.

Η ουδετερότητα των πηγών ενέργειας ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) δηλαδή η φιλικότητα τους για το περιβάλλον πρέπει να βασίζεται στο γεγονός ότι για την παραγωγή τους χρησιμοποιούνται φυσικές πρώτες ύλες οι οποίες για την ανάπτυξή τους απορροφούν περίπου ίση ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα όση με εκείνη που εκλύουν κατά την καύση τους. Κατά συνέπεια, το συνολικό ισοζύγιο μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα είναι, κατά προσέγγιση, μηδενικό. Βέβαια, υπάρχουν διάφοροι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη για ένα αυστηρότερο υπολογισμό του ισοζυγίου άνθρακα.

Ο Δήμος Λαμιέων, για την επίτευξη του στόχου της μείωσης της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, χρησιμοποιεί σταδιακά όλες τις διαθέσιμες και οικονομικά ορθές επιλογές χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών άνθρακα (χρήση ανανεώσιμων πηγών) όταν επενδύει σε νέες υποδομές (κτίριο ΔΕΥΑΛ, στέγες κτιρίων με χρήση φωτοβολταικών στοιχείων, κα), λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ενεργειακές πολιτικές.

Υπολογίστε το ενεργειακό σας αποτύπωμα : http://www.wwf.gr/footprint