Θερμοκήπια

Εκτυπώσιμη μορφή

Ενεργειακή αποδοτικότητα σε επενδύσεις θερμοκηπίων

Ένα βασικό συστατικό του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων που παράγονται στα θερμοκήπια, είναι το ενεργειακό κόστος και δη το κόστος θέρμανσης και αφύγρανσης. Σε πιο ψυχρά κλίματα, όπως π.χ. στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, το κόστος αυτό μπορεί να ξεπερνά το 35% του ολικού κόστους παραγωγής.

Συνεπώς, για να είναι ανταγωνιστικό ένα αγροτικό προϊόν, πρέπει να έχει χαμηλό ενεργειακό κόστος για να μπορεί να ανταγωνιστεί προϊόντα που προέρχονται από περιοχές που έχουν ελάχιστο κόστος θέρμανσης (όπως π.χ. η Κρήτη).

Στην περίπτωση της Λαμίας, η ενεργειακή αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα, δηλαδή το χαμηλό κόστος θέρμανσης, θα διασφαλιστεί με την προσθήκη στην Επένδυση του θερμοκηπίου, ενός Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ).

Με απλά λόγια, ο Σταθμός αυτός χρησιμοποιεί φυσικό αέριο σε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη εμβολοφόρου μηχανής και γεννήτριας και παράγει ηλεκτρική ενέργεια την οποία πωλεί στο Εθνικό Δίκτυο. Ταυτόχρονα όμως, δεσμεύει την θερμότητα που συμπαράγεται και φτιάχνει μεγάλες ποσότητες θερμού νερού, ικανές για να ζεστάνουν το θερμοκήπιο και να δημιουργήσουν το επιθυμητό εσωτερικό κλίμα, ανεξαρτήτως της εξωτερικής θερμοκρασίας. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από τα καυσαέρια αλλά και από την ψύξη των λιπαντικών και των νερών των εμβολοφόρων μηχανών.

Επιπλέον όμως, τα καυσαέρια ΔΕΝ απορρίπτονται στην ατμόσφαιρα διότι περιέχουν χρήσιμο διοξείδιο του άνθρακα. Ως γνωστόν, το CO2 είναι βασική τροφή όλων των φυτών με την οποία συνθέτουν οργανική ύλη μέσω της φωτοσύνθεσης. Έτσι, ο Σταθμός διαθέτει μια διάταξη καθαρισμού των καυσαερίων η οποία δεσμεύει όλα τα περιεχόμενα οξείδια του αζώτου που περιέχονται στα καυσαέρια και έτσι μας μένει ένα αέριο ασφαλές και ακίνδυνο το οποίο είναι πλούσιο σε CO2. Μέσω ανεμιστήρων και κατάλληλων δικτύων μεταφοράς, το CO2 διανέμεται στα φυτά του θερμοκηπίου και ευνοεί την ανάπτυξη τους. Σύμφωνα με μελέτες αλλά και τη Διεθνή εμπειρία, η διαδικασία αυτή, γνωστή ως "ανθρακολίπανση", μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα μιας θερμοκηπιακής καλλιέργειας έως και 30%!

Στην περίπτωση της Λαμίας, είναι γνωστό ότι η κοιλάδα του Σπερχειού είναι προικισμένη και με ένα πλούσιο γεωθερμικό δυναμικό. Στη σχεδιαζόμενη επένδυση στη Ροδίτσα, προβλέπεται μέρος του προϋπολογισμού να διατεθεί για να γίνουν διερευνητικές γεωτρήσεις ώστε να εκτιμηθεί εάν υπάρχει απολήψιμο και αξιοποιήσιμο γεωθερμικό ρευστό στην περιοχή του έργου. Εάν η έρευνα αυτή βγει θετική, τότε θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη των σχετικών αδειών εκμετάλλευσης της γεωθερμίας αυτής ως συμπληρωματικό μέσο θέρμανσης του θερμοκηπίου μαζί με το Σταθμό ΣΗΘΥΑ.