Τμήμα κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας

Εκτυπώσιμη μορφή

Οι αρμοδιότητες της Πρόνοιας είναι η προστασία και αγωγή της οικογένειας και του παιδιού, η προστασία των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικονομικά αδυνάτων, η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και κοινωφελούς χαρακτήρα σωματείων, η εποπτεία τους και η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγελμάτων του τομέα κοινωνικής πρόνοιας.

Διεύθυνση: Λεωνίδου 11
Τηλέφωνο: 2231350024