Τεχνικό Επιμελητήριο

Εκτυπώσιμη μορφή

Αρμοδιότητες Μόνιμων Επιτροπών ΤΕΕ Τμήμα Ανατολικής Στερεάς

 1. Μ.Ε. Περιβάλλοντος, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Υδατικών Πόρων και Βιώσιμης Ανάπτυξης με αντικείμενο τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής και παρεμβάσεων στα θέματα της περιοχής μας και την ανάδειξη των νέων τεχνολογιών, που επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον, τις ΑΠΕ, τους υδατικούς πόρους και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 2. Μ.Ε. Πολεοδομίας & Χωροταξίας με έμφαση σε θέματα Γ.Ο.Κ., στη λειτουργία των πολεοδομικών γραφείων, στην παρακολούθηση των σχετικών μελετών (Γ.Π.Σ. ΣΧΟΟΑΠ), που συντελούνται στην Περιφέρειά μας και στην παρακολούθηση των νέων χωροταξικών, που εκπονούνται.
 3. Μ.Ε. Νέων Μηχανικών, Νέων Ειδικοτήτων και Νέων Τεχνολογιών με αντικείμενο την υποδοχή, την υποστήριξη, την κατάρτιση και την ενημέρωση νέων συναδέλφων, τη διερεύνηση των επαγγελματικών δυνατοτήτων, τη συνδρομή σε προβλήματα συναδέλφων (στρατευμένοι, εγκυμονούσες άνεργοι, νέες ειδικότητες κ.λ.π), την προστασία και την ενημέρωση σε εργασιακά ζητήματα, καθώς και την ενημέρωση πάνω σε νέες τεχνολογίες και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για χρήσεις των νέων τεχνολογιών από το Περιφερειακό μας τμήμα σε διάφορες δράσεις του.
 4. Μ.Ε. Επαγγελματικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αρμοδιότητες τη λειτουργία και τη στελέχωση του ΤΣΜΕΔΕ στο τμήμα μας, την παρακολούθηση του νέου Νόμου, που τέθηκε σε εφαρμογή, τη συνεχή διαμόρφωση πλαισίου και θέσεων επί επαγγελματικών θεμάτων και τη διαμόρφωση απόψεων για τη νέα Διοικητική δομή της περιοχής ευθύνης του Τμήματος σύμφωνα με το Νόμο «Καλλικράτης».
 5. Μ.Ε. Ενέργειας, Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου με έμφαση στη διατύπωση θέσεων, που αφορούν την ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας, την παρακολούθηση των νέων μορφών Ενέργειας και των επαγγελματικών θεμάτων των εργαζομένων στη Βιομηχανία.
 6. Μ.Ε. Παιδείας, Τεχνικής Εκπαίδευσης και σχέσεων με Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με αρμοδιότητες τη διατύπωση θέσεων για την ανάπτυξη των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών τμημάτων της περιοχής μας, τη διατύπωση θέσεων για προβλήματα της Τεχνικής Εκπαίδευσης αλλά και των συνάδελφων εκπαιδευτικών και την προώθηση σεμιναρίων για Μηχανικούς, τη συνεχή ενημέρωση των Μηχανικών μέσω της εξέλιξης της Επιστήμης, που πραγματοποιείται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς και τη στήριξη του ΑΕΙ της περιοχής.
 7. Μ.Ε. Αρχιτεκτονικών θεμάτων και Πολιτισμού με αντικείμενο την ανάδειξη και την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και τη διατύπωση προτάσεων και απόψεων για τη βελτίωση της εικόνας της περιοχής μας.
 8. Μ.Ε. Περιφερειακών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με αρμοδιότητες την παρακολούθηση των εν λόγω προγραμμάτων (Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ κ.λ.π).
 9. Μ.Ε. Εκτέλεση Έργων – Μελετών (Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) και Οδικής Ασφάλειας με έμφαση τη διατύπωση θέσεων στα θέματα δημοσίων έργων, μελετών, ΜΗΚΙΕ κ.λ.π. καθώς την παρακολούθηση των μεγάλων έργων, που συντελούνται στην Περιφέρειά μας (ΠΑΘΕ, Ε-65, ΣΓΥΤ, Κτηματολόγιο κ.λ.π.) και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών σύνδεσης των μεγάλων έργων με τις τοπικές κοινωνίες. Στο ευαίσθητο θέμα της Οδικής ασφάλειας, θα διατυπωθούν οι απόψεις του Τμήματος για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης του οδικού δικτύου.
 10. Μ.Ε. Τύπου και Επικοινωνίας με αντικείμενο την ανάδειξη των προβλημάτων και των αναγκών των πολιτών στηρίζοντας την τοπική κοινωνία καθώς και την προβολή δράσης του Τμήματος μέσω εκδηλώσεων, δελτίων τύπων, του περιοδικού ΤΕΧΝΟΡΑΜΑ και της ιστοσελίδας του Τμήματος.
 11. Μ.Ε. Προβλημάτων Π.Ε. Βοιωτίας με αντικείμενο την ανάδειξη θέσεων και την επίλυση προβλημάτων της Π.Ε. Βοιωτίας.
 12. Μ.Ε. Προβλημάτων Π.Ε. Φωκίδας με αντικείμενο την ανάδειξη θέσεων και την επίλυση προβλημάτων της Π.Ε. Φωκίδας.
 13. Μ.Ε. Προβλημάτων Π.Ε. Ευρυτανίας με αντικείμενο την ανάδειξη θέσεων και την επίλυση προβλημάτων της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Πηγή: www.teetas.gr