Απ. Δ. Θεσ. & Στ. Ελλάδας - τμήμα αδειών διαμονής Ν. Φθιώτιδας

Εκτυπώσιμη μορφή

Υπηρεσία: Απ. Δ. Θεσ. & Στ. Ελλάδας, γενική δ/νση εσωτερικών υποθέσεων - δ/νση αλλοδαπών & μετανάστευσης / δ/νση αστ. κατάστασης & κοιν. υποθέσεων - τμήμα αδειών διαμονής Ν. Φθιώτιδας / τμήμα αστικής κατάστασης & κοινωνικής ένταξης Ν. Φθιώτιδας / Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Φθιώτιδας

Τόπος: Λαμία

Διεύθυνση: Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 3

Τ.Κ.: 35100

Τηλέφωνο: 22310 66471, 22310 30932-3 / 2231353907

Fax: 2231030934 / 2231031526

Δείτε το σημείο στο χάρτη