Οικονομικό Επιμελητήριο Στερεάς Ελλάδος. . .

Εκτυπώσιμη μορφή

Υπηρεσία: Οικονομικό Επιμελητήριο Στερεάς Ελλάδος - Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δ/νση κοινωνικής μέριμνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας / Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  Λαμίας

Τόπος: Λαμία

Διεύθυνση: Αινιάνων 2

Τ.Κ.: 35100

Τηλέφωνο: 2231352808 /2231352800 / 2231052666

Φαξ: 2231026502

 

Δείτε το σημείο στο χάρτη