Περιφερειακό Ιατρείο Λιανοκλαδίου

Εκτυπώσιμη μορφή

Υπηρεσία: Περιφερειακό Ιατρείο Λιανοκλαδίου

Τόπος: Λαμία

Διεύθυνση: Λιανοκλάδι

Τ.Κ.: 35100

Τηλέφωνο: 2231079146

 

Δείτε το σημείο στο χάρτη