Επιτροπή Διαβούλευσης

1η/2021 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 8 Ιανουάριος, 2021 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση

3η/2020 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 11 Δεκέμβριος, 2020 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση

2η/2020 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 19 Νοέμβριος, 2020 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
2η συνεδρίαση

1η/2020 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 4 Νοέμβριος, 2020 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση

1η/2019 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 26 Νοέμβριος, 2019 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση

3η/2018 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 7 Νοέμβριος, 2018 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Δ.

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 4 Οκτώβριος, 2018 - 13:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
2η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης/2018 ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 29 Ιανουάριος, 2018 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση

1η/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 29 Ιανουάριος, 2018 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση

1η/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος, 2017 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2016

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 7 Νοέμβριος, 2016 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
2η συνεδρίαση

1η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2016

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος, 2016 - 00:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση

Σελίδες