Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου εκλογικής περιόδου 2010-2014

A/A Φωτογραφία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Επιπλέον Στοιχεία
1 Κοτρωνιάς Γεώργιος του Νικολάου (προφίλ) Δήμαρχος Περιουσ. Κατ.
Βιογραφικό
Δραστηριότητες
2 Κουτσοβέλης Σωτήριος του Χρήστου (προφίλ) Αντιδήμαρχος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
3 Κούτρας Δημήτριος του Παναγιώτη (προφίλ) Αντιδήμαρχος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
4 Μητσόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Βιογραφικό
Δραστηριότητες
5 Συλεούνης Δημήτριος του Σπυρίδων (προφίλ) Αντιδήμαρχος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
6 Παλιαλέξης Ηλίας του Ιωάννη (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
7 Μαντζάνας Δημήτριος του Παναγιώτη (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
8 Ηλιόπουλος Σπυρίδων του Γεωργίου (προφίλ) Αντιδήμαρχος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
9 Φαρδή Αναστασία του Ιωάννη (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
10 Παπαποστόλου Αποστόλης του Γεωργίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
11 Ευαγγελίου Παναγιώτης του Δημητρίου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Βιογραφικό
Δραστηριότητες
12 Ραφτοπούλου-Παπασταμάτη Μαρία του Χαραλάμπους (προφίλ) Αντιδήμαρχος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
13 Καββαδίας Γεώργιος του Σταύρου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
14 Καλαμπαλίκης Δημοσθένης του Ανδρέα (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
15 Παπασταμούλης Βασίλειος του Παναγιώτη (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
16 Αργύρης Αθανάσιος του Δημητρίου (προφίλ) Αντιδήμαρχος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
17 Σταϊκούρα-Κατσαντώνη Ευγενία του Βρασίδα (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
18 Βούλγαρης Αποστόλος του Παναγιώτη (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
19 Μιχαλόπουλος Μιχάλης του Ευαγγέλου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
20 Μουστάκας Κωνσταντίνος του Ιωάννη (προφίλ) Αντιδήμαρχος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
21 Φώσκολος Παναγιώτης του Γεωργίου (προφίλ) Πρόεδρος Δραστηριότητες
22 Νταφλούκας Βασίλειος του Χρήστου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
23 Ζωμένος Ανάργυρος-Χρήστος του Ιωάννη (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
24 Πανταζής Παντελής του Τριανταφύλλου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
25 Τελώνης Δημήτριος του Σπυρίδων (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
26 Λυκοτσέτα-Ντζιαβού Γεωργία του Γεωργίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
27 Οικονόμου Ευγενία του Επαμεινώνδα (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
28 Ρουποτιά Ευανθία του Γεωργίου (προφίλ) Αντιπρόεδρος Δραστηριότητες
29 Ρούλιας Ιωάννης του Γεωργίου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
30 Χονδραλής Γεώργιος του Κωνσταντίνου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
31 Κορέντζελος Δημήτριος του Κωνσταντίνου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
32 Κλειτσάκης Αθανάσιος του Ευθυμίου (προφίλ) Μέλος Βιογραφικό
Δραστηριότητες
33 Αρναούτογλου Θεόδωρος του Λάμπρου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
34 Σταθόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
35 Στρωματιάς Ιωάννης του Στυλιανού (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
36 Βέλλιος Αθανάσιος του Χρήστου (προφίλ) Γραμματέας Δραστηριότητες
37 Επιστάτου Αγγελική του Κρίστιαν (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
38 Μπασδέκης Κωνσταντίνος του Χρήστου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
39 Ντίνου-Τσέλιου Αικατερίνη του Ιωάννη (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
40 Αντωνίου-Σιούτα Μαρία του Ιωάννη (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
41 Τσιλίκα Αλεξάνδρα του Αλέξανδρου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
42 Στασινός Παναγιώτης του Σταματίου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Βιογραφικό
Δραστηριότητες