Δημοτικός Σύμβουλος / προφίλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: 
Καλαμπαλίκης
Όνομα: 
Δημοσθένης
Όνομα Πατρός: 
Ανδρέα