Δημοτικός Σύμβουλος / προφίλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: 
Συλεούνης
Όνομα: 
Δημήτριος
Όνομα Πατρός: 
Σπυρίδων
Επάγγελμα: 
Συνταξιούχος ΟΤΕ
Διεύθυνση: 
Κραββαρίτη 3
Περιουσιακή Κατάσταση: