Δημοτικός Σύμβουλος / προφίλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο: 
Κορέντζελος
Όνομα: 
Δημήτριος
Όνομα Πατρός: 
Κωνσταντίνου
Περιουσιακή Κατάσταση: