Αναπτυξιακή Διαδημοτική Εταιρία - CitiesNet

Εκτυπώσιμη μορφή

Η CitiesNet (Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε., ΨΠΚΕ)) αποτελεί μια Διαδημοτική Τηλεπικοινωνιακή Εταιρία,  με παρουσία στις περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Η εταιρία υπηρετεί μια περιοχή από το Αιγαίο έως το Ιόνιο και από την Κοζάνη έως τη Λαμία - Μία Περιοχή που είναι Ένας Συνδετικός κρίκος Βορρά-Νότου αλλά και Ανατολής-Δύσης, που αποτελεί το 24,59% της γεωγραφικής έκτασης της Ελλάδας  και το 14,9% της πληθυσμιακής έκτασης της Ελλάδας.

Η εταιρία CitiesNet είναι μια Αναπτυξιακή Διαδημοτική Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ έντεκα (11) Δήμων με ΑΦΜ το 998214103 και έδρα στα Τρίκαλα με διεύθυνση:  CitiesNet, Καλαμπάκας 28 & Αμπατης, 42 100 Τρίκαλα-Θεσσαλίας.

Σύντομο Ιστορικό της Εξέλιξης της CitiesNet (Ψ.Π.Κ.Ε.)

Τέλος του 2008, έντεκα (11) Δήμοι της Κεντρικής Ελλάδας, που αντιπροσωπεύουν τις πρωτεύουσες των αντίστοιχων Νομών και ανήκουν σε πέντε περιφέρειες, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να εξυπηρετούν τους πολίτες τους, τους επισκέπτες, τις εταιρίες και τις κεντρικές και τοπικές αρχές τους, ικανοποιώντας υπάρχουσες και μελλοντικές ανάγκες με τηλεπικοινωνιακά και πληροφοριακά μέσα και συστήματα. Εμπνευστής του όλου εγχειρήματος είναι ο Δήμαρχος Τρικκαίων και οι επιτυχίες της Αναπτυξιακής Δημοτικής Εταιρίας του την e-Trikala, που σήμερα είναι μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη Ψηφιακή Πόλη.

Για τον παραπάνω λόγο, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μια ανώνυμη εταιρία με 11 ισότιμους Δήμους Μετόχους. επενδύοντας στην κοινωνία και στην Ψηφιακή Σύγκλιση, που θα διοργανωθεί για να εκτελέσει την κοινά αποδεκτή και συμφωνημένη στρατηγική και να πραγματοποιήσει το όραμα της εταιρίας.

Η δημιουργία της εταιρίας αποφασίστηκε κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση των Δήμων-Μετόχων, που έλαβε χώρο στις 23 Ιανουαρίου 2009 στο Δημαρχείο Τρικάλων Θεσσαλίας. Έτσι, γεννήθηκε η Αναπτυξιακή Διαδημοτική Εταιρία «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ ΟΤΑ (CitiesNet)», που πήρε νομική υπόσταση (ΑρΜΑΕ, ΑΦΜ) στις 19 Μαρτίου 2009 και ανακοινώθηκε στο ΦΕΚ Νο 2217. Το δε διακριτικό της όνομα είναι CitiesNet.

Η στρατηγική της εταιρίας CitiesNet έχει κέντρο βάρους τους πολίτες, επισκέπτες, τοπικές εταιρίες, κεντρική και τοπική αυτοδιοίκηση και βασίζεται στις τηλεπικοινωνίες (Ευρυζωνικότητα, ράδιο, Data, κτλ), Πληροφορική και Πληροφοριακά συστήματα, τηλε-διασκέδαση και γενικά σε υπηρεσίες, που προσφέρονται από απόσταση και σχεδιάζεται και επιχειρείται βάση συγκεκριμένων στόχων (Management by Objectives).

Οι κινητήριες δυνάμεις της στρατηγικής είναι η αξιοποίηση Εθνικών, Περιφερειακών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, που αποσκοπούν σε παρόμοιους ή/και ίδιους στόχους και σκοπούς αλλά και στην προσφορά βασικών και επιπρόσθετης αξίας υπηρεσιών για τους πολίτες με γνώμονα την εξοικονόμηση του κόστους, που απαιτείται για τις υποδομές, τη λειτουργία, συντήρηση αλλά και ανάπτυξη των υπηρεσιών του δικτύου εξυπηρέτησης πελατών και της προώθησης υπηρεσιών της εταιρίας.

Σήμερα, η CitiesNet αποτελεί την πρώτη Ψηφιακή Κοινότητα στην Ελλάδα, που εργάζεται να επιτύχει τις συμφωνημένες στρατηγικές και στόχους της.

Το όραμα

Το όραμα της Ψηφιακής Κοινότητας CitiesNet είναι: «Να διασφαλίζουμε  πάντοτε την άμεση και αποτελεσματική διασύνδεση τηλεπικοινωνίας αναμεταξύ πολιτών, επισκεπτών και εταιριών για να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής και να αναπτύσσουμε τον τόπο μας, παρέχοντας το απαιτούμενο περιεχόμενο από πηγές, όπως πολιτεία, κοινωνία, πολιτισμό, περιβάλλον και πολιτών».

Η αποστολή της Εταιρίας

Για την πλήρη εξασφάλιση και σωστή λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πολιτείας στους τόπους των εταίρων, η Αποστολή της εταιρίας είναι:

Η σωστή, στον λογικά απαιτούμενο χρόνο, αναζήτηση, επιλογή και εφαρμογή, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, όπως και προσφορά στην κάθε κοινωνία-Δήμο, Ολοκληρωμένων (end-to-end και integrated) λύσεων και υπηρεσιών σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων και μη εξαιρετέων τον τομέα των ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών, πληροφοριακών (ΙΤ), διαδικτυακών, δορυφορικών, Ευρυζωνικών κ.α. συναφών τομέων. Οι λύσεις και υπηρεσίες, εφ' όσον απαιτείται, θα είναι αναπροσαρμοσμένες σε κάθε τόπο ανάλογα με το τοπικό περιεχόμενο, εκμεταλλευόμενες τις Οικονομίες Κλίμακας.

Το σλόγκαν της Εταιρίας είναι: Δοκίμασε «Πολλά» μία φορά και υλοποίησε το καλύτερο Πολλές Φορές.

Σκοπός της Εταιρίας

Αποσκοπώντας στο όραμα, η εταιρία CitiesNet θα το υλοποιήσει, διότι θα είναι πρωτοπόρος στο να χρησιμοποιεί τεχνολογίες, που έχουν ήδη εφαρμοστεί αλλά και νέες καινοτόμες λύσεις, αφού συγκριτικά κριθούν απαραίτητες. Το “motto” της εταιρίας είναι φυσικά να μην ξανά ανακαλύψουμε τον τροχό, αλλά να χρησιμοποιήσουμε τους υπάρχοντες και να τους καλυτερεύουμε.

Η μελετημένη επιλογή λύσεων βασίζεται στη σωστή κατανόηση των τοπικών αναγκών, που θα ικανοποιούνται από υπάρχοντα αλλά και νέα τεχνολογικά τηλεπικοινωνιακά πολυμέσα, όπως ευρυζωνικά, διαδίκτυο και άλλα μέσα στους τομείς Τηλεπικοινωνιών, ΙΤ και Data. 

Βάσει των παραπάνω, ο απώτερος σκοπός της CitiesNet είναι η προς τους πολίτες και τρίτους συνεχής προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, που είναι φιλικές, εύχρηστες και λειτουργικές ανά πάσα στιγμή.

 • Για τη βελτίωση του άμεσου περιβάλλοντος διαβίωσης και ποιότητας ζωής, για την τόνωση της τουριστικής ζήτησης και για την ανάπτυξη της περιοχής και της επιχειρηματικότητας (Παραδείγματα Υπηρεσιών: παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και διασύνδεση οποτεδήποτε απαιτείται με οποιονδήποτε ανά τον κόσμο Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Ασφάλεια ηλεκτρονικών πολυμέσων, Λειτουργία-Συντήρηση-Ανάπτυξη των μέσων υποδομής της εταιρίας, Θερμοκοιτίδες ανάπτυξης).
 • Για την εθνικοποίηση και διεθνοποίηση της προβολής και προώθηση του τόπου, του πολιτιστικού μας αποθέματος και τοπικού προϊόντος (π.χ. μέσω μεθόδευσης, διοχέτευσης και προσφοράς καλών πρακτικών).
 • Για την άμεση συμμετοχή του Πολίτη στην λήψη των τοπικών αποφάσεων (π.χ. μέσω της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης).

Η εταιρία αποσκοπεί στην ανάπτυξη της περιοχής δράσης της, στην καλυτέρευση των διαδικασιών και υπηρεσιών των τοπικών και κεντρικών διαχειριστικών αρχών και διοίκησης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εταιριών της ευρύτερης περιοχής, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην προώθηση της αποκέντρωσης. Έτσι, ο κάθε πολίτης θα κερδίζει χρόνο για τον εαυτό του, την οικογένειά του αλλά και να συμβάλλει στην κοινωνία και την ανάπτυξή της, αφού τώρα του δίνεται ο έλεγχος στα χέρια του.

Οι επιμέρους σκοποί της εταιρίας είναι:

 1. Η ενημέρωση και η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη του κάθε Δήμου-Μετόχου, των όμορων Δήμων και εταιρειών της περιοχής.
 2. Η διανομή και παροχή τεχνογνωσίας.
 3. Η παραγωγή, ενημέρωση και παροχή πληροφοριών.
 4. Η εκπαίδευση.
 5. Η συνεργασία μεταξύ άλλων με το Δημόσιο και με εταιρίες για προώθηση προγραμμάτων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως και αξιοποίηση και υλοποίηση διεθνών, κοινοτικών & Εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
 6. Η δια-μεσολάβηση με εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς και άλλα πρόσωπα για τις τοπικές επιχειρήσεις επί τεχνολογικών και ψηφιακών θεμάτων για το Δήμο και τις εταιρίες του κάθε Δήμου και Νομού.
 7. Και η δυναμική στήριξη κάθε τοπικής επιχείρησης (δημόσια και ιδιωτική) για την περεταίρω ανάπτυξη και παραγωγικότητα αυτής στους τόπους των εταίρων-μελών αλλά και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές.

Άξονες δραστηριότητας - Υποδομές & Υπηρεσίες

Η Εταιρία σχεδιάζει να εκμεταλλευτεί (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση, Ανάπτυξη) όλα τα μέσα και τις υποδομές (ΜΑΝ κάθε Δήμου, ασύρματο Διαδίκτυο) για να παρέχει:

 1. Πολιτο-κεντρικές Υπηρεσίες - Προς όλους τους πολίτες μέσω Οικιακών Υπολογιστών, Έξυπνων Συσκευών, Τηλεοπτικών δεκτών, Κινητών  και σταθερών Τηλεπικοινωνιακών μέσων και άλλων μέσων.
 2. Συμβουλευτικές, Πληροφοριακές, Τεχνικο-υποστηρικτικές, Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Θα παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες και προς τρίτους φορείς ή Δήμους, που επιθυμούν τη δημιουργία ψηφιακών κοινοτήτων με βάση τη μεθοδολογία για ψηφιακές πόλεις, που θα αναπτυχθεί από την εταιρία, όπως και υποστήριξη για τεχνικά ζητήματα αλλά και όλα τα συναφή, που περιέχονται στο σκοπό της εταιρίας.
 3. Έρευνα και ανάπτυξη - Δημιουργία εργαστηρίων για δημιουργία νέων υπηρεσιών (Θερμοκοιτίδων Ανάπτυξης Υπηρεσιών) και για τη βελτίωση της τοπικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 4. Υπηρεσίες περιεχομένου για πολίτες και επιχειρήσεις - Δημόσια ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e- government /m- government).
 5. Υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας με τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών, Τουριστικές και εμπορικές υπηρεσίες πληροφοριών - αύξηση της επιχειρηματικότητας.
 6. Διαχείριση κυκλοφοριακών δεδομένων, όπως και Διοίκηση στόλων (ΧΥΤΑ, Συνεργεία εκχιονισμού), Ευφυείς αγορές, e-culture, τηλεφωνία (με εικόνα και ήχο), ΤV και Διασκέδαση (βιντεοπαιχνίδια και ταινίες, ψηφιακή μουσική & κανάλια κ.α.) - αύξηση της επιχειρηματικότητας.
 7. Τηλε-υγεία, όπως και για Α.Μ.Ε.Α, Χάρτη Υγείας αλλά και Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, Τηλε-εργασία και βίντεο-διάσκεψη, Εκπαίδευση, Ασύρματο Διαδίκτυο, Υπηρεσίες για τον πολίτη (Δημοσθένης, Ληξιαρχικές Πράξεις, Πιστοποιητικά γέννησης/Βάφτισης/Γάμου, αιτήσεις κτλ).

Το μέλημα της εταιρίας είναι: ίδιες υπηρεσίες σε όλη την περιοχή σε όλους τους Δήμους αλλά και με τοπικό περιεχόμενο και χρώμα εφ' όσον και όπου απαιτείται!!!

Βάση για τη λειτουργία της Εταιρίας

Η Ψηφιακή Κοινότητα και κάθε Ψηφιακή της Πόλη σχεδιάζεται να είναι:

 • Κλιμακωτή  - Τεχνολογία & Υπηρεσίες (για να ικανοποιεί εύλογα κόστη και εύλογη ανάπτυξη).
 • Ανεξάρτητης Τεχνολογίας (ανοιχτή αρχιτεκτονική, ο «καλύτερος» μπορεί να συνδεθεί).
 • Επαναχρησιμοποιήσιμη (επιτυχημένη μια φορά, επιτυχημένη μίνιμουμ έντεκα φορές).

Η ευθύνη της τοπικής πολιτικής ηγεσίας: η Χάραξη Πολιτικής και Στρατηγικής, η σύλληψη οραμάτων και η άρθρωση απόψεων για λογαριασμό της κοινωνίας, που διοικούν.

Η ευθύνη της τεχνολογικής ηγεσίας είναι: Να παρέχουν χρήσιμες υπηρεσίες βασισμένες στις ανάγκες του πολίτη και σε τεχνολογία αιχμής, που αντέχει στο χρόνο. Δε θα ξανά ανακαλύψουμε τον τροχό – Θα τον καλυτερεύσουμε ξεκινώντας με την εισαγωγή τεχνογνωσίας και πρακτικών από άλλες ψηφιακές κοινότητες.

Οι Μέτοχοι - Δήμοι

Οι ισότιμοι Μέτοχοι της CitiesNet είναι οι έντεκα Δήμοι της Κεντρικής Ελλάδας ήτοι: ο Δήμος Βέροιας, Βόλου, Γρεβενών, Ιωαννιτών, Καρδίτσας, Κατερίνης, Κοζάνης, Λαμιέων, Λαρισαίων, Νέας Ιωνίας Μαγνησίας και ο Δήμος Τρικκαίων. Το δε Μετοχικό κεφάλαιο είναι 550.000 Ευρώ και οι Δήμοι-Μέτοχοι, που είναι κάτοχοι ΜΑΝ και άλλων υποδομών, όπως αυτές για το διαδίκτυο, έχουν συζητήσει να παραχωρήσουν το δικαίωμα χρήσης τους στην CitiesNet εφόσον αυτό είναι και νομοθετικά ικανό.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την παρουσίαση της εταιρείας σε μορφή PowerPoint.