Αδελφοποιήσεις

Εκτυπώσιμη μορφή

Στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας του με οργανισμούς ξένων χωρών, ο Δήμος Λαμιέων προβαίνει σε πράξεις αδελφοποίησης με πόλεις του εξωτερικού, με στόχο τη μεταξύ τους προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών καθορίζονται ειδικά προγράμματα και πλαίσια δράσης για τις αδελφοποιήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης των σχετικών δαπανών μετάβασης προσώπων στο εξωτερικό, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των αδελφοποιήσεων.

Ειδικότερα, με σκοπό τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών – συνεργασιών, την ανάπτυξη του τουρισμού και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου, ο Δήμος έχει αδελφοποιηθεί με δύο πόλεις του εξωτερικού:

  • Το 2003 με την πόλη CHIOGGIA της Ιταλίας.
  • Το 2005 με την πόλη RZESZOW της Πολωνίας.
 Comune di Chioggia, ΙταλίαRzeszow, Πολωνία
ΔήμαρχοςRomano Pagio TiozzoTadeusz Ferenc
ΔιεύθυνσηCorso del Popolo 1193, 30015 Chioggia (VE)Rynek 1 3506, Rzeszow
Τηλέφωνο+39 0415534811+48 017 87 54 100, 87 54 125
Fax0039041-401839-
E-mailchioggia@pec.chioggia.org,
sindaco@chioggia.org
umrz@rzeszow.pl
Web-sitewww.chioggia.orgwww.eRzeszow.pl, www.rzeszow.eu
Contact PersonRoberto Natale (General Director)
Tel: +390415534951
robertopuntonatale@chioggiapunto.org
marzena
furtakm@erzeszow.pl

Anna Giermanska
Rzeszow City Office
tel +48 017 8754169
fax +48 017 8754166
agiermanska@erzeszow.pl
(Piecich:fax: 0048178754747)